Posted in Պատմություն

Տնային Աշխատանք. Պատմություն. Ապրիլ. Հետազոտական Աշխատանք.

Քրիստոնեության առաջին երեք դարերը…

Հայոց եկեղեցու 1-3-րդ դարերի պատմությունը քիչ է ուսումնասիրված։ Հաճախ Հայաստանում քրիստոնեության պետականորեն ընդունումը (301 թվական) շփոթում են քրիստոնեության Հայաստան մուտք գործելու հետ (1-ին դար)։

Առաջին դար

Քրիստոնեությունը ծագել է I դարում Պաղեստինում հրեական միջավայրում, մեսիայի մասին հրեական շարժումների ժամանակ։ Արդեն Ներոնի ժամանակ Հռոմեական կայսրությունում կային քրիստոնեական համայնքներ։

Քրիստոնեական հավատի աղբյուրները կապված են հուդայական Հին կտակարանի հետ։ Աստվածաշնչի համաձայն՝ Հիսուս Քրիստոսը թլփատվել է, դաստիարակվել է որպես հրեա, հետևել է Հին կտակարանի պատվիրաններին, այցելել է սինագոգա շաբաթ օրերին։ Քրիստոսի աշակերտները և առաջին հետևորդները հրեաներ էին։ Քրիստոսի խաչվելուց երեք ու կես տարի անց քրիստոնեությունը սկսվում է տարածվել նաև այլ ժողովուրդների և ցեղերի շրջանում։

Նոր կտակարանի Գործք գրքի համաձայն «Χριστιανοί» գոյականը (քրիստոնյաներ, Քրիստոսի հետևորդներ) առաջին անգամ օգտագործվել է Անտիոք քաղաքում I դարում (Գործք 12։1)։

Սկզբում քրիստոնեությունը տարածվում էր բացառապես միջերկրածովյան հրեական սփյուռքում, սակայն Պողոս առաքյալի քարոզների շնորհիվ այն հետևորդներ ձեռք բերեց նաև այլ “հեթանոս” ազգերի շրջանում։ Մինչր V դարը քրիստոնեության տարածումն ընթանում էր Հռոմեական կայսրության տարածքում և դրա ազդեցության շրջաններում (Մեծ Հայք, Սիրիա, Եթովպիա)), հետո (հիմնականում 1-ին հազարամյակի 2-րդ կեսին) այն տարածվեց գերմանական և սլավոնական ցեղերի շրջանում, ավելի ուշ (XIII-XIV դդ․)՝ նաև մերձբալթյան և սկանդինավյան շրջանում։

Հայաստանում

Հայոց եկեղեցու 1-3-րդ դարերի պատմությունը քիչ է ուսումնասիրված։ Հաճախ Հայաստանում քրիստոնեության պետականորեն ընդունումը (301 թվական) շփոթում են քրիստոնեության Հայաստան մուտք գործելու հետ (1-ին դար)։ Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» համաձայն, երբ 287 թվականին Տրդատը հռոմեական զորքի օգնությամբ հաղթանակած վերադառնում է Վաղարշապատ՝ վերագրավելու իր հոր գահը, ճանապարհին՝ Եկեղյաց գավառի Երիզա ավանում, գոհաբանական զոհեր է մատուցում Անահիտ աստվածուհու մեհյանին։ Թագավորի զինակից Գրիգորը հրաժարվում է մասնակցել զոհաբերության արարողությանը, քանի որ քրիստոնյա էր։ Հայոց արքան այդ ժամանակ տեղեկանում է նաև, որ Գրիգորը իր հայր Խոսրովին սպանող Անակ իշխանի որդին է։ Տրդատ Գ-ն հրամայում է նրան գցել Արտաշատի ստորերկրյա բանտը (որն այժմ հայտնի է «Խոր վիրապ» անունով), որ սահմանված էր մահապարտների համար։

Գրիգորից բացի Մեծ Հայքում քրիստոնեության տարածմանը և պետական կրոն դառնալուն էապես նպաստել են Հռիփսիմյանց կույսերը: Ավանդության համաձայն՝ նրանք հռոմեացի կույսեր էին, ովքեր հալածվել էին Դիոկղետիանոս կայսեր կողմից և փախել արևելք: Նրանց թվում էին սուրբ Հռիփսիմեն, Սուրբ Գայանեն, Սուրբ Շողակաթը, սուրբ Նունեն և այլք՝ տարբեր տվյալներով մինչև 40 հոգի։ Նրանցից Նունեն (Նինո) հիմնադրում է վրաց եկեղեցին։ Կույսերը նախ երկրպագում են Քրիստոսի տնօրինական տեղերին (Պաղեստինի սուրբ վայրեր) և ապա Եդեսիայի վրայով անցնում Մեծ Հայք՝ հաստատվելով Վաղարշապատ մայրաքաղաքի մոտ՝ հնձաններում։ Տրդատը ցանկանում է ամուսնանալ Հռիփսիմե կույսի հետ, սակայն մերժում է ստանում։ Ի պատասխան դրա՝ 300 թվականին հրամայում է բոլոր կույսերին մահապատժի ենթարկել: Գրիգորը նախ ամփոփում է նահատակ կույսերի մարմինները, ապա 66 օր քարոզում քրիստոնեության լույսի մասին ու բժշկում թագավորին։ Տրդատ Գ-ն և ողջ արքունիքը մկրտվում են. քրիստոնեությունը հռչակում է պետական կրոն: Նոր հիմնադրված քրիստոնեությունը ժողովրդի մեջ տարածելու համար Հայաստանում պետք է ստեղծվեր հոգևորականության համակարգ։

 

Ռուսաստանում

Հին Ռուսական պետության առաջին կառավարիչը, որը պաշտոնապես ընդունեց քրիստոնեությունը բյուզանդական ծեսով, դարձավ իշխանուհի Օլգան 957 թ-ին (չնայած որ որոշ աղբյուրներով նշվում են այլ տարեթվեր)։ 957 թ-ին Օլգան մեծ պատվիրակությունով պաշտոնական այց կատարեց Կոստանդնուպոլիս։ Նրան ուղեկցում էր քահանա Գրիգորին։ Օլգան ձգտում էր Ռուսիայի մկրտությանը և Բյուզանդիայի կողմից որպես հավասար քրիստոնեական կայսրության ճանաչմանը։ Մկրտության ժամանակ նա ստանում է Ելենա անունը։ Սակայն, շատ պատմաբանների կարծիքով, այդ միության համաձայնությունը ընդունվեց ոչ միանգամից։ 959 թ-ին Օլգան ընդունեց հունական պատվիրակությանը, սակայն հրաժարվեց Բյուզանդիային օգնության զորք ուղարկել։ Այդ թվականին նա դեսպաններ ուղարկեց Գերմանայի կայսր Օտտոն I-ի մոտ եպիսկոպոսներ և քահանաների ուղարկելու խնդրանքով, որպեսզի Ռուսիայում եկեղեցի հիմնեն։ Բյուզանդիայի և Գերմանիայի միջև հակասությունների վրա խաղալու նրա այդ փորձը հաջողվեց։ Կոստանդնուպոլիսը գնաց զիջումների, կնքելով փոխշահավետ համաձայնագիր, իսկ գերմանական պատվիրակությունը պատրիարք Ադալբերտ Մագդեբուրգցու գլխավորությամբ վերադարձավ հետ ձեռնունայն, իսկ նրանցից ոմանք էլ սպանվեցին։ 960 թ-ին հույներին օգնության ուղարկվեց ռուսական զորքը ապագա կայսր Նիկիֆոր Ֆոկիի ղեկավարությամբ, որը կռվեց Կրիտե կղզում արաբների դեմ։

Հնագիտական տվյալնները հաստատում են քրիստոնեության տարածման սկիզբը նախքան պաշտոնապես Ռուսիայի մկրտության փաստը։ Х դարի կեսերի ազնվականների շիրիմներում հանդիպում են առաջին խաչերը:

 

Երկրորդ դար

Վաղ քրիստոնեության պատմության մեջ I-II դդ․ նշանավորված է այսպես կոչված “Առաքելական հայրերի” գործունեությամբ։ Նրանք առաջին քրիստոնյա գրողներն էին, եղել են առաքյալների աշակերտները։ Դրանցից կարելի է նշել Իգնատիոս Անտիոքացուն՝ որպես տվյալ ժամանակաշրջանի հայտնի գործիչ։ Նա մահվան է դատապարտվել Տրայանոսի կողմից հրամայված քրիոստոնեական հետապնդումների ժամանակ։ “Առաքելական հայրերից” է նաև Պողիկարպոս Զմյուռնացուն, ում կենդանի այրել են կայսր Մարկոս Ավրելիոսի կողմից սկսված քրիստոնեական հետապնդումների ժամանակ (167 թ․)։

 

Հայաստանում

II-IIIդդ. գաղտնի գործող քրիստոնեական համայնքների թիվը Հայաստանում աճել է:

Հայոց Տրդատ Գ Մեծ թագավորը (287-330թթ.) եւս սկզբնական շրջանում հալածում էր քրիստոնյաներին: Նա տանջանքների ենթարկեց ու Արտաշատի արքունի բանտում` Խոր Վիրապում բանտարկեց քրիստոնեության ակտիվ քարոզիչ Գրիգոր Լուսավորչին: Արքային հայտնի էր դարձել, որ Գրիգորը ոչ միայն քրիստոնյա է, այլեւ իր հորը` Խոսրով Բ-ին սպանող Անակ Պարթեւի որդին է: Հավանաբար Գրիգորը կմնար բանտում, իսկ Տրդատը դարձի չէր գա, եթե տեղի չունենար մի հետաքրքիր, սակայն ցավալի վախճանով իրադարձություն:

Հռոմեական կայսրության մեջ խիստ հալածանքներ էին սկսվել քրիստոնյաների նկատմամբ, որոնցից շատերը ստիպված ապաստանում էին Հայաստանում, ուր զանգվածային հալածանքներ չկային: Այդ փախստականներից էին նաեւ մի խումբ քրիստոնյա կույսեր, որոնց առաջնորդում էր Գայանեն:

 

Ռուսաստանում

Հայտնի է, որ առաջին եպիսկոպոսարանները, բացի Կիևյանից, կային նաև Նովգորոդում, հնարավոր է նաև Չերնիգովյան, Վլադիմիր-Վալինսկի, Բելգորոդյան և այլ թեմեր։ Որոշ տարածքներում քրիստոնեությունը ընդունվում էր ստիպողաբար, որի ընթացքում վերացվում էին հեթանոսական կուռքային կառույցները, ընդիմացողները ճնշումների էին ենթարկվում։ Այսպես, ըստ ժամանակագիր Իոկիմովի հաղորդմամբ, Նովգորոդը ցուցաբերեց ակտիվ դիմադրություն քրիստոնեության ներմուծմանը. այն մկրտվել է 990 թ-ին եպիսկոպոս Իոակիմի կողմից զինվորականների աջակցությամբ։ Ռոստովում և Մուրոմում այդ դիմադրությունը շարունակվեց մինչև XII դարը։ Այդ դիմադրությունները ավելի շատ ունեին քաղաքական պատճառներ, քան ուղղված էին բուն քրիստոնեության տարածման դեմ։ Ռուսիայի մկրտությունը տեղի ունեցավ մինչև Արևմտյան և Արևելյան եկեղեցիների վերջնական պառակտումը, այն ժամանակաընթացքում, երբ հասունացել էր և որպես հավատք, և որպես եկեղեցիների և ազնվական կառավարության փոխհարաբերություն։ Բյուզանդական եկեղեցա-պետական կանոնակարգի մեջ Կայսրը(Բասիլևսը) ներկայանում էր որպես ուղղափառության Պահապան և Գերագույն Պաշտպան, և հետևաբար որպես միասնական միապետ բոլոր ուղղափառների համար։ Մյուս քրիստոնեական երկրների ղեկավարները նրանից ստացան իշխանների, հարյուրապետերի կոչումներ։ Այսպիսով, ընդունելով մկրտությունը բյուզանդացիների կողմից, Վլադիմիրը Ռուսիան ընդգրկեց բյուզանդական պետականության ուղեծիր։

 

 Երրորդ դար

 Հայաստանում

Քրիստոնեության ընդունումից ի վեր Հայաստանի եկեղեցիներում ու կրոնական այլ կենտրոններում հոգևոր ծիսակատարությունները կատարվում էր հունարենով և ասորերենով, որոնք հասարակ բնակչության համար օտար էին և անհասկանալի։ Քրիստոնեությունը հայ ժողովրդին հասկանալի լինելու համար պետք է հայերեն հնչեր։

Մեսրոպ Մաշտոցը, ով ուղարկվել էր Գողթն գավառ՝ քրիստոնեություն տարածելու համար, հանդիպում է այս դժվարությանը։ Նրա առաջարկով և կաթողիկոս Սահակ Պարթևի ու հայոց Վռամշապուհ թագավորի (389-415) հովանավորությամբ 405 թվականին ստեղծվեց հայերենի այբուբենը: Առաջին նախադասությունը, որը թարգմանվել է հայերեն.

 

Ռուսաստանում

Ռուսիայի մկրտությունը տեղի ունեցավ մինչև Արևմտյան և Արևելյան եկեղեցիների վերջնական պառակտումը, այն ժամանակաընթացքում, երբ հասունացել էր և որպես հավատք, և որպես եկեղեցիների և ազնվական կառավարության փոխհարաբերություն։ Բյուզանդական եկեղեցա-պետական կանոնակարգի մեջ Կայսրը(Բասիլևսը) ներկայանում էր որպես ուղղափառության Պահապան և Գերագույն Պաշտպան, և հետևաբար որպես միասնական միապետ բոլոր ուղղափառների համար։ Մյուս քրիստոնեական երկրների ղեկավարները նրանից ստացան իշխանների, հարյուրապետերի կոչումներ։ Այսպիսով, ընդունելով մկրտությունը բյուզանդացիների կողմից, Վլադիմիրը Ռուսիան ընդգրկեց բյուզանդական պետականության ուղեծիր։ Քրիստոնեության ընդունումը նպաստեց ճարտարապետության և գեղանկարչության զարգացմանը իրենց միջնադարյան ձևով և բյուզանդական մշակույթի ներթափանցեց որպես անտիկ ավանդույթների ժառանգություն։ Հատկապես կարևոր էր կիրիլիցայի գրերի և մատենագրության ավանդույթների տարածումը. Ռուսիայի մկրտությունից անմիջապես հետո ստեղծվեցին հինռուսական գրերի մշակութային առաջին հուշարձանները։Քրիստոնեության ընդունումը որպես պետական կրոն անտարակույս իր հետ բերեց հեթանոսական կուռքերի վերացմանը։

Կարծիք…

Ես կարծում եմ, որ Քրիստոնեությունը շատ լավ է, որ ընդունվել է նակինում և շատ լավ է, որ մինչ այսօր պահպանվում է այդ կրոնը: Գրեթե բոլոր երկրներում էլ մինչ օրս Քրիստոնեությունը պահպանվել է:

 

Աղբյուրները՝ https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6

http://akunq.net/am/?p=26883

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A8_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A8_%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4

Posted in English, Uncategorized

Homework.02.04-05.04.2017

Lesson 1

Writing activity/Imagine you are Susan or Angelina.Write in your diary  about what happened to you yesterday.(Round up/page 86)

It was a beautiful sunday morning. Angelina and Susan decided to take dog for walk. Angelina sit and  read book while Susan the dog for walk. Half an hour Susan come back alone. They look everywhere for dog but not find him. When get dark they decided return home.  They when arrive home dog lie in front of home.Lugh at each other.

 

Lesson 2

Adventure travel /improve your reading skills.

Listening/Listen to the teacher giving students advice for exams and do the exercises to practise and improve your listening skills.

A recipe/Look at the recipe and do the exercises to improve your writing skills.

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Если бы Лувр принадлежал мне…

Картинки по запросу luvrЛувр это средневековая крепость, дворец королей Франции и музей в течение последних двух столетий. На архитектуре дворца остались свидетельства его более чем 800 летней истории.Если бы Лувр принадлежал мне я бы первый раз видел Лувр. Я очень люблю музеи. Я бы так сделала что все могли бесплатно войти в Лувр. Я так сделаю что все в мире бесплатно прилетали в Париж и видели эту крoсoту. Если бы Лувр пинадлежал мне я бы жил в триуголнике который находиться перед музей.

Posted in Uncategorized

Տնային Աշխատանք. մաթեմատիկա. (28.04.2017)

1. Ընկերությունն ունի 3 շենք։ Առաջին շենքում աշխատում է 2 անգամ ավելի մարդ, քան երկրորդում, իսկ երրորդ շենքում աշխատում է առաջինից 40  մարդով ավելի։ Քանի՞ մարդ է աշխատում յուրաքանչյուր շենքում, եթե հայտնի է, որ երրորդում 56-ով ավելի մարդ է աշխատում, քան երկրորդում։

Պատ՝. I-32, II-16, III-72

2.Գտնել ամենափոքր բնական թիվը, որն ունի իրարից տարբեր չորս հատ պարզ բաժանարար և որը 15-ով բազմապատկելիս իրարից տարբեր պարզ բաժանարարների քանակը չի փոխվի, իսկ 21-ով բազմապատկելիս կփոխվի:

Պատ`. 330

3.Խանութում կար երկու տեսակ կտոր, ընդամենը՝ 265 մետր, ընդ որում երկրորդ տեսակի կտորը 9 մետրով ավելի շատ էր: Առաջին տեսակի կտորը վաճառվեց
128000  դրամով, իսկ երկրորդ տեսակի կտորը՝ 123.300  դրամով: Գտնել յուրաքանչյուր տեսակի կտորի մեկ մետրի գինը:
Պատ.՝ Iկտոր-1000դրամ, IIկտոր-900դրամ

4.Արամայիսը իրար խառնեց նարնջի, բալի և խնձորի հյութերը՝ 44:8:3 կշռային հարաբերությամբ։ Որքա՞ն նարնջի հյութ կա խառնուրդում, եթե հայտնի է որ բալի հյութը խնձորի հյութից 120 գրամով ավելի է:

 Պատ.՝1056

5.Խոտի պաշարը ֆերմայի կովերին բավականացնում է 60 օր։ Այն բանից հետո, երբ կովերի քանակն ավելացրին 30-ով, խոտի պաշարը բավականացրեց 50օր։ Քանի՞ կով կար ֆերմայում։

Պատ.՝180

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Д/з.25-28.04.2017

Урок 1.

Домашнее задание :

Напишите небольшое сочинение   ” Если бы Лувр принадлежал мне”.

Если бы Лувр принадлежал мне

Урок 2.

 Учим наизусть песню

Жил да был черный кот за углом.
И кота ненавидел весь дом.
Только песня совсем не о том,
Как не ладили люди с котом.

Припев:
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока наоборот —
Только черному коту и не везет.

Целый день во дворе суета:
Прогоняют с дороги кота.
Только песня совсем не о том,
Как охотился двор за котом.

Припев:
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока наоборот —
Только черному коту и не везет.

Даже с кошкой своей за версту
Приходилось встречаться коту.
Только песня совсем не о том,
Как мурлыкали кошка с котом.

Припев:
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока наоборот —
Только черному коту и не везет.

Этот кот от усов до хвоста
Был черней, чем сама чернота.
Да и песенка в общем о том,
Как обидно быть черным котом.

Припев:
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока наоборот —
Только черному коту и не везет.
Только черному коту и не везет.
Только черному коту и не везет.

прослушай

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

К/з.28.04.2017

Задание 1. Подбери к прилагательным подходящие слова:

известный                                                  машинка

фантастический                                       речка

лисий                                                          уши

зеленая                                                      мед

деревянный                                              улица

железный                                                писатель

воробьиное                                             гнездо

хитрая                                                      лиса

трусливый                                             заяц

швейная                                                 рассказ

горная                                                      топор

длинные                                                хвост

сладкий                                                 яблоко

красное                                                 дом

Задание 2. Допишите окончания:

  1. Стеклянный букетик лежал на окне.
  2. Старая ворона сидела на ветке.
  3. Наступили длинные и холодные дни.
  4. По радио звучала веселая музыка.
  5. Маленький воробей клевал зерно.
  6.  У моей мамы лисья шуба.
  7.  Лавровый венок вручили молодому художнику.
  8.  Воробьиное крыло было сломано.

 

Задание 3.  Допиши слова:

Душистая Ромашка
железная ворота
дружный друг
звездная роза
футбольный мяч
жареный картофель
летучая мышь
теплое кофе
топленое масло
красное солнце
верный кот
субботний вечер

 

Задание 4. Составить словосочетания с данными словами:

Белый кекс, утренний чай, железная чашка, круглый мяч, поздний ночь, ереванский метро, стеклянная чашка, сладкое кофе, черный мышь, зимний вечер, маленький кот, дальний путь, горький шоколад, деревянная криша, красное солнце.

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Թվի բաժանարար…

Թվի  բաժանարար

Խնդիր1: Սեղանի վրա դրված է 6 թուղթ: Ամեն անգամ թույլատրվում է վերցնել ցանկացած թվով թղթեր և յուրաքանչյուրը բաժանել 6 մասի: Հնարավո՞ր է արդյոք, որ որոշ քայլերից հետո սեղանին լինի 2017 կտոր թուղթ:

Պատ.՝ Ոչ, քանի որ չի բաժանվում. 2017-ը 6-ի

Խնդիր 2: 19 նապաստակներից պետք է դասավորել վանդակներում այնպես, որ տարբեր վանդակներում լինեն տարբեր քանակությամբ նապաստակներ: Առավելագույնը քանի՞ վանդակում է հնարավոր տեղավորել նապաստակներին:

Պատ.՝ 5

Խնդիր 3: Կապիկների երկու խումբ սկսեցին կոկոսով ֆուտբոլ խաղալ։ Առաջին խաղը պարտվեց առաջին խումբը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց երկրորդ խմբին։ Երկրորդ խաղը պարտվեց երկրորդ խումբը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց առաջին խմբին, որից հետո վերջին երրորդ խաղը կրկին պարտվեց առաջինը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց երկրորդին։ Ինչից հետո առաջին խմբի մոտ եղավ 15 բանան, իսկ երկրորդի մոտ՝ 33։ Առաջին խումբը սկզբում քանի՞ բանան ուներ։

Խնդիր 4: Գտնել 16⋅26⋅36⋅46⋅⋯⋅96  արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը.

Պատ.՝ 6

Խնդիր 5: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 թվանշանները դասավորել այնպես, որ երկու 1-երի միջև գրված լինի մեկ թվանշան, 2-ների միջև՝ երկու թվանշան, 3-ների միջև՝ երեք և 4-երի միջև՝ չորս։

Պատ.՝ 41312432

Խնդիր 6: Մեծ սեղան ստանալու համար իրար միացրին հնգանկյան տեսք ունեցող մի քանի սեղան՝ ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Սեղանի յուրաքանչյուր բաց կողմում կարող է նստել միայն մեկ մարդ։ Քանի՞ հատ այդպիսի սեղան պետք է միացնել իրար 5050 մարդ տեղավորելու համար։

Խնդիր 7: Ուղղանկյունը բաժանված է 77քառակուսիների, ինչպես պատկերված է նկարում: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ փոքր կողմով քառակուսիների կողմի երկարությունը հավասար է 66:

 

Posted in Մայրենի, Առակներ, Թարգմանություններ, Uncategorized

Абсолютная Истина. թարգմանություն.

Абсолютная Истина
Однажды Мастер Никеда сказал своим ученикам:
— В мире нет Абсолютной Истины.
Один из учеников спросил:
— А эта истина абсолютна?
— Нет, конечно, — улыбнулся Мастер.

Թարգմանություն…

Բացարձակ ճշմարտություն…

Մի անգամ վարպետ Նիկեդան ասաղ իր սովորողներին.

-Աշխարհում բացարձակ ճշմարտություն գոյություն չունի:

Սովորողներից մեկը հարցրեց.

-Դա բացարձակ ճշմարտությո՞ւն է:

-Իհարկե ոչ,-ժպտաց վարպետը:

Հարցում.

Ի՞նչ է սովորեցնում առակը…

Ի՞սկ դուք հավատում եք, որ աշխարհում գոյություն ունի բացարձակ ճշմարտություն, ինչո՞ւ…

Posted in Մայրենի, Առակներ, Թարգմանություններ, Uncategorized

Слова не нужны.թարգմանություն.

Слова не нужны

Басе, дзэнского Мастера, как-то раз спросили:
– Беседуя с учениками, вы говорите – и при этом выступаете против слов. Вы говорите:
*Кто знает, тот молчит!* Но ведь вы не молчите. Как все это понять?
Басе ответил:
– Говорят другие. Я цвету!

Թարգմանություն…

Բառեր հարկավոր չեն…

Բաս վարպետին մի անգամ հարցրեցին.

-Խոսելով ուսանողների հետ դուք ասում եք և միևնույն ժամանակ հակասում եք Ձեր խոսքերին: Դուք ասում եք ՙՙՈվ գիտի նա լռում է՚՚, բայց դուք չեք կարող լռել ինչպե՞ս հասկանալ այդ ամենը:

Բասը պատասխանեց.

-Ասում են ուրիշները: Ես կարմրում եմ: