Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Школьные экскурсии. Путешествия как важная часть жизни. Что они дают?

Если правда то в нашей школе я очень люблю то, что мы путешествуем и это моя самая любимая часть. Школьные экскурсии самые интересные и незабываемые дни в школьной жизни. Лично я считаю, что путешествия очень важная часть жизни, потому что мы не путешествуем только в Армении, а даже за границей. Ведь очень важно, что мы узнали каждый уголок Армении и не только. И знайте это очень хороший шанс, чтобы в этом возрасте побывать например в Турции, в Грузии или в Италии. Но кончено же не только это дает путешествие. Первое, что нам дает путешествие это то, что в путешествиях у нас появляются новые друзья. Потом мы побываем в многих местах, изучаем многое. Я очень люблю путешествовать и хочу побывать во многих странах, когда повзрослею. Путешествовать – это такое удовольствие, что думаю все любят.

Posted in Տնային Աշխատանք, Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկա. Տնային աշխատանք

Օհմի օրենք

Էլկտրական շղթայով հոսանքի անցումը բնութագրում են երեք մեծություններ. I՝ հոսանքի ուժը, U՝ լարումը, R՝ դիմադրությունը:
Այս մեծությունների միջև գոյություն ունի կապ, որը որպես օրենք սահմանել է Գ. Օհմը 1827թ.-ին:
main.jpg
Օհմը փորձնական եղանակով, չափելով շղթայի տեղամասով անցնող հոսանքի ուժը՝ ամպերաչափով, իսկ նրա ծայրերում լարումը՝ վոլտաչափով, ստացավ՝
     pr02.jpg                 Nk 9-3-2-17.jpg
1. Անփոփոխ դիմադրության դեպքում տեղամասով անցնող հոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է լարմանը:
Այսինքն, որքան մեծ է U լարումը շղթայի տեղամասի ծայրերում, այնքան մեծ է նրանով անցնող I հոսանքի ուժը, և I(U) կախման գրաֆիկը իրենից ներկայացնում է ուղիղ գիծ:
 
img5.jpg
2. Անփոփոխ լարման դեպքում հոսանքի ուժը հակադարձ համեմատական է դիմադրությանը:

Որքան մեծ է շղթայի տեղամասի R դիմադրությունն, այնքան փոքր է նրանում I հոսանքի  ուժը, և I(R) կախման գրաֆիկն իրենից ներկայացնում է հիպերբոլ:

img7.jpg
Ընդհանրացնելով այս փորձնական արդյունքները՝ Օհմը սահմանեց օրենք:
Հոսանքի ուժը շղթայի տեղամասում հավասար է այդ տեղամասի լարման և նրա դիմադրության հարաբերությանը:
I=UR (1)
(1) բանաձևից հետևում է, որ  U=IR  (2),  իսկ R=UI (3)
Օհմի օրենքից ստացվում է, որ դիմադրության նվազման դեպքում հոսանքի ուժն աճում է, և եթե հոսանքի ուժը գերազանցի տվյալ շղթայի համար թույլատրելի արժեքը, ապա շղթային միացված բոլոր սարքերը կարող են շարքից դուրս գալ: Այդպիսի իրավիճակ առաջանում է կարճ միացման դեպքում, երբ շղթայի երկու կետորը միացվում են շատ փոքր դիմադրություն ունեցող հաղորդիչով: Կարճ միացումը կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ:

 

Posted in Տնային Աշխատանք, Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկա. Տնային աշխատանք

Դիմադրություն
Կազմենք շղթա՝ հոսանքի աղբյուրին հերթականորեն միացնելով հաղորդիչներ, որոնք միմյանցից տարբերվում են երկարությամբ, հաստությամբ կամ նյութի տեսակով:  Հաղորդիչներով անցնող հոսանքի ուժը  չափենք ամպերաչափի օգնությամբ:
Screenshot_1.png
Փորձը ցույց է տալիս, որ միևնույն հոսանքի աղբյուրի, այսինքն նույն լարման դեպքում տարբեր հաղորդիչներով անցնող հոսանքի ուժը տարբեր է: Այսինքն նրանք տարբեր կերպ են հակազդում իրենց միջով անցնող հոսանքակիր մասնիկներին:
Էլեկտրական հոսանքի նկատմամբ հաղորդչի հակազդեցությունը բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է հաղորդչի էլեկտրական դիմադրություն և նշանակվում  R տառով:
Դիմադրության միավորը կոչվում է օհմ (Օմ), ի պատիվ գերմանացի գիտնական Գ. Օհմի, այն առաջինն է ներմուծել այդ մեծությունը:
georg-simon-ohm-german-physicist-sheila-terry.jpg
1Օմ-ը այն հաղորդչի դիմադրությունն է, որում 1Վ լարման դեպքում հոսանքի ուժը հավասար է 1Ա-ի:

1Օմ=1Վ1Ա

Փորձը ցույց է տալիս, որ գլանաձև  հաղորդչի դիմադրությունը տվյալ ջերմաստիճանում կախված է նրա L երկարությանից, S լայնական հատույթի մակերեսից և նյութի տեսակից: Ընդ որում, հաղորդչի դիմադրությունը նրա L երկարությունից կախված է ուղիղ համեմատականորեն, իսկ S լայնական հատույթի մակերեսից՝ հակադարձ համեմատականորեն:
R.png
R=ρlS (1)

ρ-ն նյութի տեսակարար դիմադրություննէ:

Տեսակարար դիմադրությունը ցույց է տալիս, թե ինչ դիմադրությամբ է օժտված տվյալ նյութից պատրաստված միավոր երկարությամբ և միավոր լայնական հատույթի մակերեսով հաղորդիչը:

(1) բանաձևից հետևում է, որ

ρ=RSl
Տեսակարար դիմադրության միավորն է 1Օմմ: Սակայն գործնականում բարակ հաղորդիչների համար կիրառվում է 1Օմմմ²/մ միավորը, որը հավասար է՝ 1Օմմմ2/մ=106Օմմ
Տվյալ նյութի տեսակարար դիմադրությունը կարելի է որոշել աղյուսակից, որտեղ բերված արժեքները համապատասխանում են 20°C ջերմաստիճանին:
Screenshot_4.png
Ջերմաստիճանի փոփոխության դեպքում կփոխվի նաև նյութի տեսակարար դիմադրությունը: Աղյուսակից երևում է, որ ամենափոքր տեսակարար դիմադրություն ունեն հաղորդիչները՝ արծաթը, պղինձը, ոսկին: Իսկ մեկուսիչները՝ ճենապակին, էբոնիտը շատ մեծ տեսակարար դիմադրություն ունեն:
Posted in Գրականություն, Uncategorized

Իմ ամենասիրելի ամանորյա ֆիլմը…

Ես ցանկանում եմ պատմել մի ֆլմի մասին, որը նայելուն պես այն դարձել է իմ ամենասիրածներից: Այն կոչվում է <<Սուրբ ծննդյան տեսություններ>>: Ֆիլմում պատմվում է մի ընտանիքի մասին: Ընտանիքի հայրը լինելով հրշեջ տարիներ առաջ մահացել է պատահարներից մեկի ժամանակ: Ամանորից առաջ նայելով տեսանյութերը, որտեղ իրենց հայրիկն է ընտանիքի փոքրիկ աղջիկը նկատում է ինչ-որ ձեռք և մտածելով, որ դա Սանտան է իր եղբոր հետ ցանկանում է ապացուցել, որ նա գոյություն ունի: Մայրը Ամանորի գիշերը ստիպված էր գնալ աշխատանքի և նրանց հաջողվում է տանը մենակ մնալ և ապացուցել, որ Սանտան գոյություն ունի: Ես չեմ ցանկանում ձեզ պատմել ֆիլմի սյուժեն, որովհետև ինքս խորհուրդ եմ տալիս դիտել այն: Ձեր ամանորյա տրամադրությունը կբաձրարցնեք և կհասկանաք շատ կարևոր բան, որը նաև ես հասկացա: Այս ֆիլմի ազդեցությունը ինձ վրա իսկապես մեծ էր, քանի որ ֆիլմը նայելուց հետո ես հասկացա, որ պետք է հավատալ ամանորյա հրաշքների, պետք է հավատալ ձմեռ պապիկի գոյությանը, թեկուզև նա չէ մեզ նվերներ բերում, բայց նա գոյություն ունի և ապրում է իր փոքրիկ տնակում: Հնարավոր է, դուք այս ամենը կարդալով սա համարեք անհեթեթություն, բայց նայեք ֆիլմը, կհասկանաք, որ միշտ, որ կյանքին պետք է այդպես թերահավատորեն մոտենալ: Այս ֆիլմը խորհուրդ եմ տալիս դիտել բոլորին, հատկապես այն մարդկանց, ում համար Ամանորը հերթական տոնն է, որի ժամանակ դժգոհ դեմքերով պետք է բողոքեն, որ գումար չունեն այն նշելու: Վայելեք Ամանորը, սիրեք այն, այն իրական ու հրաշալի տոն է, որի ժամանակ հրաշքներ են տեղի ունենում, այո, նաև երազանքներ կատարվում:

Posted in Տնային Աշխատանք, Քիմիա, Uncategorized

Փորձ 1.

Լակմուս – կապույտ

Մեթիլ նարնաջագույն – դեղին

Ֆենոֆտալեին – մորու գույն

Փորձ 2.

Չեզոացման ռեակցիա

Հիմք՝

NaOH+HCl  – NaCl+H2O

Քանի գրամ աղ կստացվի, եթե փորձի համար վերցրել ենք:

m(NaOH)= 0,4

m(NaCl) -?

1. n(NaOH)=m(NaOH)/ M(NaOH)=0,4/40=0,01

M(NaOH)= 23+16+1=40gram mol

n=m/M

2. n(NaCl)=n(NaOH)=0,01mol

3. m(NaCl) = nM=0,01*58,5=0,58mg6

Posted in Գրականություն, Uncategorized

Գրականություն. 16.12.19

Ամանորը Հայաստանում

1. Կարդա նյութը, վերաշարադրիր։ Պարզիր՝ բոլոր ամանորների մեջ ինչն է ընդհանուր։ Կազմիր քո Ամանորը (ինչը կպահեիր, ինչից կհրաժարվեիր)։

Հոդվածը պատմում էր, թե վաղ ժամանակներում Ամանորը Հայաստանում ինչպես էին նշում, պատմվում էր ավանդույթները, որոնք իրենց հետաքրքիր դերն ունեին: Օրինակ՝ այն ժամանակ թխվածքաբլիթ էին թխում և, դրա թխվելու ընթացքում ուռչելը համապատասխանաբար դրական կամ բացասական գուշակություն էր տվյալ տարվա համար։ Նաև որոշ վայրերում թխում էին «էգ» և «չիք» կոչվող երկու հաց, որոնցից «էգը» ողջ տարին պահում էին ալյուրի մեջ, որպեսզի ալյուրը առատանար, «չիքը» գցում էին հոսող ջուրը, որպեսզի «չարիքը» անցնող ջրի նման չքանար։ Կար նաև այսպիսի մի բան, որ մարդիկ տարվա վերջին ամեն ինչ վերանորոգում էին, նորն էին առնում, որպեսզի տարուն ամեն ինչ նոր լինի և այդպես սկսեն իրենց տարին: Ինձ թվում է, որ բոլոր Ամանորների մեջ կա մի ընդհանուր բան, որ մարդիկ շատ մեծ սպասումներով պատրաստվում են դրան և փորձում հնարավորինս ուրախ տոնել այն իրենց ավանդույթներով, ծեսերով և ամեն ինչ նորովի: Իմ Ամանորը հենց այսպիսին է: Ես իհարկե չէի ցանկանա վաղ ժամանակների ավանդույթները պահել, քանի որ ինձ համար դրանք չափից դուրս սնահավատ են: Օրինակ՝ հնարավոր է թխվածքաբլիթը չուռչի և մենք մտածենք, որ վերջ տարին վատ է անցնելու, այդպես տրամադրվենք և տարին վատ սկսենք: Այդ պատճառով ես կցանկանայի, որ այդ սնահավատ բանը չլիներ այժմ մեր Ամանորյա տոնի մի մասը: Ամեն դեպքում մեր օրերի Ամանորն ինձ շատ դուր է գալիս թե՛ իր ավանդույթներով, թե՛ իր նշելու ձևով:

Posted in Ուսումնական շրջանների ամփոփում, Uncategorized

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում…

 • հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 11 ժամ բացակայություն: Բոլոր ժամերի բացակայության համար տեղեկացրել եմ: Բացակայել եմ հարգելի պատճառներով: Եղել եմ վատառողջ, գնացել եմ ակնաբուժարան, կիթառի քննության եմ եղել, որոնց պատճառով բացակայել եմ:

 • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,

Ունեմ հետևյալ բաժինները՝

Հայոց լեզու – 21 նյութ

Գրականություն – 24 նյութ

Հանրահաշիվ – 0 նյութ

Երկրաչափություն – 0 նյութ

Ռուսերեն – 18 նյութ

Անգլերեն – 17 նյութ

Քիմիա – 13 նյութ

Ֆիզիկա – 7 նյութ

Կենսաբանություն – 6 նյութ

Պատմություն – 15 նյութ

Աշխարհագրություն – 7 նյութ

Իրավունք – 4 նյութ

Իսպաներեն – 7 նյութ

 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ

Մասնակցել եմ սահմանված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, երբեմն ուշացել եմ:

 • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին. ուսումնասիրություն, լուսաբանում

Այս ուսումնական շրջանում ճամփորդել եմ դեպի Իջևան եռօրյա ճամփորդության ընկեր Մարալի և ընկեր Անիի հետ, 08-10.11.19 – լուսաբանում ունեմ:

 • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի, նախագծերի թվարկում, անհատական աշխատանքը նախագծում

Իմ սեբաստացիական ուղին

Նվեր կրթահամալիրին

 • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին, մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.

Մասնակցել եմ շրջակա միջավայրի խնամքին:

 • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի

Չեմ մասնակցել:

 • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման

Մասնակցել եմ ուրբաթ-համերգների:

 • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.

Ներքին կարգապահպանական կանոնների խախտում չունեմ:

 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.

Այս ուսումնական առաջին շրջանում ես ձեռք եմ բերել լրացուցիչ գիտելիքներ, տարբեր ճամփորդությունների և նախագծերի մասնակցելու հնարավորություններ:

 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.

Հայոց լեզու – լավ

Գրականություն – գերզանց

Հանրահաշիվ – գերազանց

Երկրաչափություն – գերազանց

Ռուսերեն – գերազանց

Անգլերեն – գերազանց

Քիմիա – լավ

Ֆիզիկա – լավ

Կենսաբանություն – բավարար

Աշխարհագրություն – լավ

Պատմություն – լավ

Իրավունք – լավ

Իսպաներեն – բավարար

Ֆիզկուլտուրա – լավ

Պար – լավ

Երգ – լավ

 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իմ հարցադրումները, առաջարկությունները.

Առաջարկություններ և հարցադրումներ չունեմ:

 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝ Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ ընթերցանություն, ուսումնասիրություն, ուսումնական այլ աշխատանք, ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝

Կատարելու եմ բոլոր ինձ հանձնարարվող նախագծերը, ընթերցելու եմ ամանորյա պատմվածքներ։

 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր

Իմ սեբաստացիական ուղին

 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.

Առաջարկներ չունեմ:

 • իմ ընտրած ճամբարային ջոկատը

Հունվարյան ճամբարին մասնակցելու եմ տարբեր առարկայական նախագծերի, ճամփորդությունների, այլ առաջարկվող նախագծերի:

Posted in English

How I am going to spend my New year…

Image result for Merry christmas tumblr

Every year I spend my New year with my family. I think that this year it will be the same, too. We have many traditions in our big family and every year we do it. When ten days left to the New year we play Secret Santa. This game is very interesting and funny because it gives us the first New Year mood. Then we choose days and on these days we decorate the house and cook food for New year together. In my opinion this is the most interesting idea to spend the New year very funny. To be honest I like New year very much and this holiday is my favorite. Then after all the preparations we gather  around the table and celebrate the New year. Then we exchange the presents with each other, we have fun and our year begins with a wonderful mood. It seems to me that this year my New year will be one of the best ever.

 

Posted in Գրականություն, Uncategorized

Ամանորյա հեքիաթ…

Ուզում եմ Ձեզ մի պատմություն պատմել…

Վաղ անցյալում կար մի ժամանակ, երբ ձմեռներն անցնում էին ցրտաշունչ և դանդաղ: Ձմեռը մարդկանց ատելի եղանակներից մեկն էր, որի երեկոներն անցնում էին ամենաջերմ ընտանեկան միջավայրում: Երեկոներին բոլոր տներում ընտանիքի անդամների ջերմ զրույցներն ու ծիծաղներն էին լսվում: Ըստ երևույթին նրանք բուխարու մոտ նստած, մի բաժակ թեյ վայելելով պատմում էին իրենց օրվա մասին:

Հենց այսպիսին էր երեկոն այն ընտանիքում, որտեղ տեղի են ունենում հետագա դեպքերը…

Ընտանիքում անդամները չորս են՝ հայրը, մայրը, դուստրը և որդին: Հայրը՝ պարոն Լևոնը, մայրը՝ տիկին Ֆաինան, աղջիկը՝ Դայանան, իսկ տղան՝ Ֆելիքսը:

Էլ ինչ ձմեռ առանց Ամանոր, երևի թե այդ փոքրիկ քաղաքում խստաշունչ ձմեռվա մեջ միակ ջերմ և սպասելի բանը Ամանորն էր:

Ամանորը, որին պատանի աղջնակը՝ Դայանան սպասում էր մեծ անհամբերությամբ:

Դեկտեմբերի 27, առավոտ…

Իրականում ձմռանն առավոտյան ավելի հաճելի է երկար քնել և այն առիթից, որ արձակուրդ է Դայուշն ու Ֆելոն մինչև 11ը դեռ քնած էին և արթնանալուն պես իրենց սովորության համաձայն երկուսն էլ նայեցին պատուհանից դուրս և վազեցին հյուրասենյակ…

Հյուրասենյակում ոչ մեկին չգտնելով վազեզին խոհանոց և տեսնելով մայրիկի եռանդուն պատրաստությունները Ամանորին որոշում են միասին՝ առանց նրա օգնության, զարդարել տոնածառը:

-Դայ, Դայուշ,- գոռում է նկուղից Ֆելիքսը,- տոնոծառի հետ արի դեղին և արծաթագույն խաղալիքներ կախենք, միագույն թող լինի:

-Ֆել, բոլորը բեր, մենք կորոշենք,- պատասխանում է բղավելով Դայանան ու գնում հյուրասենյակ:

Նրանց տարիքային տարբերությունն ընդամենը 2 տարի էր ու նրանք բոլոր քույր-եղբայրների պես իրար հետ 20 րոպեից ավել չէին կարողանում առանց կռվելու:

Դուք միայն տեսնեիք, չէր անցել դեռ 30 րոպե, երբ հյուրասենյակում կատարյալ խառնաշփոթ էր և ոչինչ անել հնարավոր չէր:

Ամեն դեպքում մայրիկի օգնությունն էր պետք, քանի որ նրանք անդադար կռվում էին և ոչինչ չէին որոշում:

Մի փոքր նրանց ջերմ անհամաձայնություններից…

-Ֆելո, ոնց դու չես հասկանում, որ այս խաղալիքը էստեղ չի համապատասխանում, պետք է այն վերևում դնել:

-Ո՛չ, Դայանա դու ինքդ տեսնում ես, որ այդ խաղալիքն այնտեղ ավելորդ կլինի:

Ու էսպես գոռոցներ և գալիս է տիկին Ֆաինան…

-Առանց ինձ որոշել եք զարդարել տոնածառը,- ծիծաղելով հարցրեց տիկին Ֆաինան:

-Մամ, բացատրի քո տղային, որ ես աղջիկ եմ ու պետք է իմ ճաշակին վստահել:

-Աղջիկս, մի վիճեք, մենք հիմա միասին շատ գեղեցիկ կզարդարենք ամբողջ տունը,- ինչպես միշտ առանց բարկանալու և իր սովորական ժպիտով ասաց տիկին Ֆաինան և գնաց բերելու ևս մի քանի զարդարանքներ:

Չեմ ուզում Ձեզ ձանձրացնել, այդ պատճառով եկեք դեպքերն ավելի արագ զարգացնենք…

Օրվա երեկոն եկավ շատ շուտ և հայրիկի գալուն պես նրանք նստեցին սեղանի շուրջ, քննարկում էին, խոսում: Գիտե՞ք, դրսում տան մոտով անցնողը հաստատ ինչքան էլ վատ տրամադրություն ունենա թեկուզ մի փոքր ժպիտ կհայտնվի նրա դեմքին, որովհետև դրսում տանից լսվում էին ծիծաղներ, բացականչություններ, իսկական ընտանեկան միջավայր: Ի դեպ, տունն այնպես գեղեցիկ էին զարդարել, ինչպես լինում է Ամերիկյան ֆիլմերում:

Ինչքան էլ երեխաներն արդեն բավական մեծ էին, նրանք երկուսն էլ հավատում էին ամանորյա հրաշքներին և միշտ ամանորից առաջ նամակ գրում ձմեռ պապիկին:

Դե քանի որ արդեն տունը զարդարված էր, տոնածառը դրված նրանք հենց այդ երեկո էլ գրեցին նամակը և դրեցին տոնածառի այն ճյուղի վրա, որն ամենանկատելին կլիներ ձմեռ պապիկի համար:

Աչքդ թարթում ես օրերն անցնում են գնացքի պես արագ և աննկատելի:

Դեկտեմբերի 31, առավոտ…

Տիկին Ֆաինան վաղ առավոտյան մոտ ժամը 7.30ից խոհանոցում էր, պատրաստում էր և մտածում, թե ինչ նվերներ պետք է գնի երեխաներին, որպեսզի ամանորին գոհացնի և երջանկացնի նրանց:

Զանգ եկավ տան հեռախոսին…

-Ալո, լսում եմ,- խոսում է տիկին Ֆաինան,-իհարկե, շտապ գալիս եմ:

-Մամմ,- բղավեց սենյակից Ֆելոն,- ուր ես գնում:

-Լսե՛ք ինձ,-անհանգստացած մի փոքր էլ վրդովված ասաց տիկին Ֆաինան,-ինձ կանչեցին աշխատանքի տեղից, ես գնում եմ,  խոստանում եմ շուտ վերադառնալ, որպեսզի Ամանորը միասին անմոռանալի անցկացնենք:

-Մամ, էլի՞,- Դայանան արդեն վհատված ասաց,-խնդրում եմ գոնե շուտ վերադարձիր:

-Խոստանում եմ, գնացի, վերջ,- ասաց տիկին Ֆաինան և դուրս վազեց տանից:

Ախ, այդ աշխատանքի տեղից ինչքան են անհանգստացնում, գոնե Ամանորին հանգիստ թողնեն:

Ինչ խոսք, Դայանան և Ֆելոն շատ էին տխրել, անհամբեր սպասում էին մայրիկի վերադարձին և ընացքում էլ փորձում տունը կարգի բերել, խոհանոցում ինչ-որ բաներ անել, որպեսզի հնարավորինս օգնած լինեն մայրիկին:

Նրանք տանը եռուզեռի մեջ էին, երբ հանկարծ դռան զանգը լսվեց:

Ֆելոն գնաց բացելու դուռն այն հույսով, որ մայրիկը վերադարձել է, բայց ցավոք նա չտեսավ այն ինչ սպասում էր, ընդհակառակը մի փոքր վախենալու թվացող ամբողջությամբ դեղին մի արարած էր իր դիմաց կանգնած:

-Բարև, Ֆելիքս,- ասաց այդ արարածը հաճելի ժպտալով:

-Բա-բարև,- մի կերպ պատասխանեց Ֆելիքսը չափազանց զարմացած:

-Գիտեմ, գիտեմ, դու հիմա ինչ ասես, որ չես մտածում,- վստահ-վստահ պատասխանեց արարածն ու խնդրեց իրեն ներս հրավիրել:

Խոհանցից եկավ Դայանան և տեսնելով այդ արարածին հյուրասենյակում այնքան էր վախեցել, որ քիչ էր մնում ուշաթափվեր:

Ինչևէ, ինձ թվում է Ձեզ էլ է հետաքրքիր, թե ով էր նա:

-Նախ եկեք ասեմ, թե ով եմ ես, իսկ հետո, թե ինչու եմ այս ժամին, երբ Ամանորին շատ քիչ է մնացել հայտնվել ձեր տանը,- դեղին արարածը սկսեց ներկայանալ:

-Ողջույն, ես Դեյնին եմ,- շարունակեց նա,- ես սովորական էլֆ եմ, ում գոյությանը դուք երևի թե չեք էլ հավատում, բայց ասեմ, որ այո, մենք կանք, գոյություն ունենք և ես նրանցից մեկն եմ: Ես եկել եմ Ձեզ մի հետաքրքիր առաջարկ անելու և վստահ եմ, որ դուք կհամաձայնվեք: Ես կռվել եմ սանտայի հետ և ուզում եմ փչացնել տոնը, ցանկանում եմ գողանալ բոլոր նվերները, որպեսզի ոչ մի երեխա նվեր չստանա և դրանք մնան ինձ, եթե դուք ինձ օգնեք այդ հարցում, նվերները մենք միասին կկիսենք դրանք:

Դայանան և Ֆելիքսը չէին հավատում իրենց տեսածին և լսածին:

-Ի՞նչ ես խոսում, ինչպե՞ս կարելի է փչացնել քաղաքի բոլոր երեխաների Ամանորը և նրանց նվերները գողանալ,- վրդովված ասաց Ֆելիքսը,- հեռացիր, մենք իհարկե համաձայն չենք:

-Այո, ճիշտ է,- հաստատեց Դայանան:

-Բայց տեսեք, դուք կունենաք շատ նվերներ, հիանալի արկածների մեջ կընկնեք և ձեր Ամանորը կանցկացնեք հրաշալի,- շարունակում էր համոզել էլֆը,- ի՞նչ է, չե՞ք ուզում:

-Միևնույն է ոչ,- կտրուկ պատասխանեց Դայանա:

-Դայանա, իսկ եթե համաձայնվենք,- շշնջաց Դայանայի ականձին Ֆելիքսը,- ինչ վատ կանցնի, ոչինչ երեխաների համար նվեր կգնեն իրենց ծնողները, իսկ մենք կունենանք շատ լավ նվերներ և անմոռնալի Ամանոր:

-Ֆելիք, ինչպես համաձայնվենք,- շշուկով շարունակեց Դայանան,- մայրիկը կգա՝ կտեսնի տանը չենք, կբարկանան նրանք:

-Դայանա, մենք մի բան կասենք նրանց, դե վերջ,- ասաց Ֆելիքսը և էլֆի ձեռքը սեղմելով համաձայնվեց փչացնել բոլորի Ամանորը:

-Այդ դեպքում, հիմա մենք դուրս կգանք տնից և կուղևորվենք Լապլանդիա,- շարունակեց էլֆը խորամանկ ժպիտով,- մեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, ես վստահ եմ, որ դուք հիանալի օգնականներ կլինեք ինձ համար:

Նրանք դուրս եկան տանից և ուղևորվեցին…Նրանց ծրագիրը հետևյալն էր՝ պետք է Սանտային ճանապարհին խոչընդոտ էին, նա մոլորվեր և նվերները հասնեին իրենց:

-Վերջապես հասանք, այս անգամ կրկնակի երկար թվաց ինձ ճանապարհը: Այժմ լսե՛ք ինձ Դայանա և Ֆելիքս,-  ասաց էլֆը,- մենք հասել ենք, ահա այս տնակն է, Սանտան դուրս կգա մոտ հինգ րոպեից, մենք կգնանք նրա ետևից, նա ընդմիջում է ճանապարհին Լապլանդիայի հեքիաթային սրճարաններից մեկի մոտ, հենց այդտեղ էլ մենք կվնասենք սահնակի ակերը, իսկ հետո Լապլանդիայից դուրս եկող ամենադժվար անցանելի ճանապարհին կախարդանքով այնպես կանենք, որ այն սառի և Սանտան չկարողանա անցնել առաջ և ստիպված մոլորվի, մանացածը տեղում կհասկանաք:

Ահա անցավ մի քանի րոպե և Սանտան դուրս եկավ իր տնակից, պատրաստվեց և շատ բարձր տրամադրությամբ ճանապարհ ընկավ: Նրա ետևից գնում էին այն երեքը: Երբ Սանտան հասավ ընդմիջման վայրը և իջավ սահնակից այն երեքը միանգամից մոտեցան և անցան իրենց գործին:

Դայանան նայում էր, որպեսզի Սանտան չգա, իսկ Ֆելիքսն ու Դեյնին սահնակը հնարավորինս ավերում էին:

-Եկավ, եկավ,- անհանգստացած բացականչեց Դայանան,- շուտ եկեք այստեղ:

Սանտան եկավ և ճանապարհ ընկավ, չէ՞ որ, ժամանակը քիչ էր:

Նրանք արդեն վաղուն հասել էին նշված ճանապարհ և այն էլֆի կախադրանքով սառեցրել: Ինչ վատ ստացվեց, որ այդ էլֆը իր շահի համար կարողացավ խաբել Դայանային և Ֆելիքսին:

Նրանց ծրագիրը ցավոք սրտի հաջողվեց…Սանտայի սահնակը վերջնականապես ավերվեց, Սանտան գնաց անտառ փնտրտուքների և ով գիտի այնտեղ շատ մրսել և մոլորվել էր, ինչևէ նվերները մատնվեցին անուշադրության և Դայանան, Ֆելիքսը, Դեյվինը հասան իրենց ուզածին:

Այո, էլֆին հաջողվեց խաբել նրանց և իրենց, որպես օգնություն օգտագործել, որովհետև Դայանան և Ֆելիքսը նրան շատ օգնեցին, բայց…

Բայց, երբ հերթը հասավ նվերները վերցնելուն և փախչելուն, էլֆը իր կախարդանքով սառեցրեց Դայանային և Ֆելոյին, վերցրեց բոլոր նվերները և գնաց, իսկ երբ Դայանան ու Ֆելիքսն ուշքի եկան նա արդեն չկար:

-Ֆելիքս, իզուր քեզ լսեցի,- Դայանան լալիս էր և մեղադրում Ֆելքիսին,- մենք շատ վատ բան արեցինք, տեսնո՞ւմ ես, նա վերցրեց նվերները և գնաց, Սանտան այնտեղ մոլորվել է երևի, իսկ մեր ծնողները հաստատ մեզ են փնտրում, մեր օգնությամբ նա փչացրեց բոլորի Ամանորը: Ամբողջը քո պատճառով էր:

-Դայանա, դու միայն ինձ մեղադրել գիտես,- արդարանում էր Ֆելիքսը և նաև փորձում հանգստացնել քրոջը,- մի վհատվիր, մենք հիմա կփորձենք ուղղել մեր սխալը, կարևորը մենք հասկացանք այն և այլևս այսպես ագահ մեզ չենք պահի, տեսնո՞ւմ ես մեր ագահությունը մեզ ինչի բերեց:

Նրանք նույնիսկ չգիտեին, թե որտեղ էին: Ճանապարհ ընկան, ուղիղ ճանապարհ էր, նրանք քայլում էին դողացնելով, սաստիկ ցուրտ էր իսկապես:

Մինչ նրանք իրենց սխալը գիտակցելով և ամբողջ ճանապարհ կռվելով փորձում էին ինչ-որ տեղ հասնել Սանտան արդեն վաղուց հասկացել էր բանն ինչում է:

Այո՛, Սանտան հասկացել էր, որ դա էլֆի ձեռքի գործն է և նա գնում էր նրա ետևից, որպեսզի կարողանա կանգնեցնել և շատ արագ հասցնել նվերները, գոնե մի փոքր ուշացված:

Դայանան, Ֆելիքսը, Դեյնին և Սանտան միաժամանակ հանդիպեցին իրար և Սանտան արդեն պատիժ էր մտածել էլֆի համար:

-Այ դու, Դեյնի,- ասաց բարկացած Սանտան,- ինչպես կարողացար այդպիսի բան անել, մի՞թե քեզ համար մեկ է երեխաների ուրախությունը, բոլոր մարդկանց ամանորյա ուրախությունը, հավատը հրաշքներին: Դու վրեժ լուծելու, շատ նվերներ ստանալու համար պատրաստ ես նման բանի, մի՞թե դու ճիշտ ես, իսկ դո՞ւք: Դուք Դայանա և Ֆելիքս մի՞թե ընդունակ էիք այդպիսի արարքի, ես շատ վրդովված եմ:

-Կներես, Սանտա,- ասացին Դայանան և Ֆելիքսը,- մենք հասկացել ենք մեր սխալը, էլ երբեք, երբեք-երբեք չենք անի այսպիսի բան:

-Սանտա, դու միշտ ուշադրություն ես դարձրել մարդկանց, երեխաներին, նրանց բոլորի համար հրաշալի Ամանոր ես ստեղծել,- բղավում էր էլֆը հիասթափված,- իսկ ես, իսկ ինձ համար ժամանակ, ուշադրություն չես ունեցել: Ես քո լավագույն ընկերն էի, միշտ քո կողքին, քեզ օգնում էի, իսկ դու այսքան ժամանակ միշտ մտածել ես նրանց Ամանորը հրաշալի դարձնելու մասին, փոխարենը ինձ անտեսել ես, ժամանակ չես տրամադրել:

-Դեյնի, ես հասկանում եմ քեզ, բայց հասկացի ես Սանտան եմ, դա իմ պարտականությունն է, կյանքիս մի մասը:

-Սանտա, դու պարզապես ինձ չես սիրել, ես քեզ համար ավելորդ եմ եղել,- ասելով այս էլֆը շատ բարկացած էր, լցված էր վրեժով:

Այս խոսքերով էլֆը ցանկացավ անդունդ ստեղծել, որպեսզի Սանտան, Դայանան և Ֆելիքսը ընկանեն դրա մեջ և կորեն: Սանտան այս ամենը հասկանալով շրջեց կախարդանքն իր դեմ և էլֆն էր ընկնում, բայց…

Բայց Դայանան գնաց և օգնեց նրան, պատկերացնո՞ւմ եք, այսքանից հետո դեռ Դայանան օգնեց նրան:

Էլֆը դուրս եկավ Դայանայի օգնությամբ և նստեց ձյան վրա, լալիս էր:

Այս ամենից կարող ենք չէ՞ շատ բաներ հետևել:

Չեմ մանրամասնում հետո ինչ եղավ, բայց դուք եզրակացրեք:

Հեքիաթը պետք է ուրախ վերջանա այդ պատճառով ասեմ ձեզ, որ…

Որ Սանտան ներեց էլֆին, հասկացավ նրան…Նրանք գնացին բաժանեցին բոլոր նվերները, իհարկե մի փոքր ուշացված, բայց հանձնեցին նվերները, ուրախացրեցին բոլորին: Դայանան ու Ֆելիքսը վերադարձան տուն, ամեն ինչ պատմեցին ծնողներին, ծնողները նրանց հասկացան և խրատեցին մի փոքր: Էլֆն ու Սանտան էլ իրենց պարտականությունը կատարելուց հետո վերադարձան Լապլանդիա և Ամանորյա հավաքույթ կազմակերպեցին իրենց փոքրիկ քաղաքում: Այսպիսով ևս մի Ամանոր անցավ, որը գուցե իրականացրեց երազանքներ, հրաշքներ կատարեց… Այն հրաշքները, որոնք միայն Ամանորի գիշերն են կատարվում…

 

Տեսեք ինչի է բերում ագահությունը: Այն աշխարհի կործանիչ բաներից մեկն է, մի եղեք ագահ: Սովորեք ներել, ինչպես Դայանան այդ պահին ներեց և օգնեց Դեյնիին: Ներեք, հպարտություն մի արեք, ներեք և ներողություն խնդրեք: Եվ ի վերջո շատ ժամանակ տրամադրեք ձեր մտերիմներին, ընկերներին, որպեսզի նրանք Դեյնիի նման չհիասթափվեն: Սիրեք նրանց, շատ, նրանց, ովքեր ձեր կողքին են միշտ, յուրաքանչյուր դեպքում:

Երազեք, հավատացեք Ամանորյա հրաշքներին, դրանք կատարվելու հաճելի հատկություն ունեն..