Posted in English, Uncategorized

Assignments for 30.11.2020

Revise all the words from 504 words. slides 5-28
Writing. NEF Student’s Book, slide 29 /b/,  Flight Stories / read the story slide 129

b) This happened to me year ago when I was returning home after school by bus. I wasn’t alone, Mary was with me, because we were returning home together. We were so tired after all our classes that day that we fell asleep on the bus without realizing it. Usually when we are tired one of us doesn’t sleep so as not to miss our stop. But that day we both slept and missed our stop. The funny thing is that we did not wake up until the last stop, and when everyone got off, the bus was empty, the driver only noticed that there were people on the bus. So we woke up, had a good laugh, and walked to our bus stop. This is one of the most funny stories that happened to me and It seems to me that story I will remember always.

Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Բարին ու չարը. հասարակագիտություն

Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝

 • Երբ մարդուն համարում եք բարի, ի՞նչ հատկանիշներ եք նրան վերագրում:

Մարդ բարի է, երբ չունի իր մեջ նախանձ, էգոիզմ, սուտ խոսելու սովորություն: Ինձ համար բարի է այն մարդը, ով իր մեջ ունի գթասրտություն, հոգատարություն, վստահելի է, ընկերասեր, գնահատող:

 • Արդյո՞ք բարին իմաստալից է դառնում, երբ կա չարը:

Բարին միշտ իմաստալից է, բարի լինելն ու բարություն անելը քեզ լցնում է դրականով, բացի այն, որ դու դրանով օգնում ես դիմացինին: Երբ կա չարը բարին ավելի իմաստալից է, քանի որ մենք տեսնում ենք օրինակ, թե ինչպիսին պետք է չլինենք:

 • Արդյո՞ք մարդը կարող է լինել միժամանակ և՛ բարի, և՛ չար:

Այո, ես կարծում եմ, որ մարդ կարող է լինել միաժամանակ և՛ բարի, և՛ չար, քանի որ մենք չենք կառավարում մեզ և մեր էմոցիաները հաճախ, իսկ այդ դեպքում գուցե և մենք անենք բաներ, որոնք մեզ կդարձնեն չար, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ընդունակ չենք լինի բարության: Մյուս կողմից էլ դրանք երկուսն էլ դժվար է տեղավորել մի մարդու մեջ, դա այդքան էլ բարություն կամ չարություն չէ, դա ավելի շատ լավ կամ վատ արարք է:

 • Սոկրատեսն ասում է. «Ով իմաստուն է, նա բարի է»: Համաձայն եք այս տեսակետի հետ և ինչու:

Այդքան էլ համաձայն չեմ, քանի որ իմաստությունը չէ բարության հիմքում ընկած: Մարդ կարող է լինել բարի, բայց ոչ իմաստուն, կամ հակառակը՝ իմաստուն, բայց ոչ բարի:

Ընթերցել հետևյալ տեքստը և մեկնաբանել.

Ճանապարհով գնում էին բարին ու չարը: Նրանք հանդիպեցին երկու մարդու:
 – Եկ փորձենք, թե մեզանից ով է ավելի ուժեղ, – առաջարկեց չարը բարուն:
– Համաձայն եմ, բայց ինչպե՞ս, – պատասխանեց բարին:
– Թող այս երկու մարդիկ պայքարեն մեզ համար: Ես նրանցից մեկին կդարձնեմ հարուստ և ուժեղ, միևնույն ժամանակ՝ չար:
– Լավ, ես էլ մյուսին կդարձնեմ աղքատ ու թույլ, միևնույն ժամանակ՝ բարի:
Ասածն արված է. նույն պահին երկու մարդկանցից մեկը հայտնվեց ձիու գավակին՝ հագին շքեղ հագուստ, իսկ մյուսը վերածվեց ցնցոտիավոր, ձեռնափայտով տկար մի մարդու:

– Հեռու ճանապարհիցս, – գոռաց հարուստի կերպարանափոխված մարդը, մտրակեց մյուս մարդուն և սուրաց առաջ՝ շուտով տուն հասնելու և փողերը հաշվելու:

Աղքատի վերածված մարդը հոգոց հանեց և լուռ շարունակեց ճանապարհը:

– Ահա, տես. հիմա հասկացա՞ր, թե մեզնից ով է ավելի ուժեղ, – ուրախացավ չարը:
– Դեռ սպասիր: Քեզ մոտ ամեն ինչ հեշտ ու արագ է ստացվում, բայց տևական չի լինում: Իսկ եթե ես եմ մի բան անում, ապա դա լինում է հավերժ, – ասաց բարին:

Նրանք սկսեցին հետևել, թե հետո ինչ է լինելու:

Որոշ ժամանակ քայլելուց հետո աղքատը տեսավ, որ հարուստն ընկել էր գետնին, ձին էլ՝ նրա վրա, և նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում ոտքի ելնել, արդեն շնչասպառ էր եղել և գրեթե խեղդվում էր: Աղքատը մոտեցավ նրան: Նա այնպես խղճաց հարուստին, որ անսպասելիորեն իր մեջ հզոր ուժ զգաց. իսկույն դեն նետեց ձեռնափայտը, կռացավ, բարձրացրեց ձիուն և օգնեց հարուստին ազատվել ծանր բեռից և ոտքի ելնել: Հարուստի աչքերն արցունքվ լցվեցին, չգիտեր, թե ինչպես երախտապարտ լինել աղքատին:

– Ես քեզ մտրակեցի, իսկ դու կյանքս փրկեցիր: Գնանք իմ տուն, մեզ հետ կապրես: Այս պահից ի վեր դու իմ եղբայրն ես:

Նրանք միասին գնացին: Չարն ասաց բարուն.

– Այդ ի՞նչ արեցիր: Խոստացար այն մարդուն թույլ դարձնել, իսկ նա կարողացավ այն ձիուն բարձրացնել: Դու խաբեցիր: Դե, ուրեմն, ես եմ հաղթել:

Իսկ բարին չվիճեց. չէ՞ որ նա չէր կարող անգամ առարկել չարին: Դրանից ի վեր բարին ու չարը երբեք միասին չեն, և եթե անգամ գնում են միևնույն ճանապարհով, ապա՝ միմիայն տարբեր ուղղություններով:

Այս պատմվածքն էլ ևս մի օրինակ էր, որ բարին միշտ հաղթում է չարին: Բարությունն իր մեջ անտեսանելի ուժ ունի և, թե մարդ բարի է նա միշտ առաջնորդվում է իր բարությամբ, ինչպես պատմվածքում այդ աղքատ մարդը: Ամենակարևորը, որ դու չարությանը չարությամբ չպատասխանես, քանի որ այդ դեպքում դիմացինից ոչնչով չես տարբերվի:

Posted in English

Assignments for 27.11.2020

504 Essential Words. slide 26, Fill in the Blanks

 1. We have tried for over 200 years to preserve the United States Constitution.
 2. The gloomy weather predictions* upset him.
 3. Will Karen consent to having her baby picture published in the school newspaper?
 4. I found a unique collection of old books in the attic.
 5. Dave knew that if he mistreated her, she would resent it.
 6. The president denounced the criminal activities that were going on.
 7. Lori feared that if she walked the streets, she would be molested.
 8. Owning a house created uneforeseen difficulties.
 9. The new movie invited a torrent of disapproval.
 10. A telephone call told us that the employees’* picnic was postponed until next week.
 11. The capsule was filled with records of the past.
 12. It was a massive job for just one person to unload the big truck.
Posted in English

Assignments for 24.11.2020

Home reading.   The Story of an Hour

1.Why  should the news be told as gently as possible?

Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble and for that the news should be told as gently as possible.

2. Who informed her about  the news?

Her informed about the news her sister Josephine.

3.How did she accept  the news? Describe her feelings.

At firt she wept at once, with sudden, wild abandonment, in her sister’s arms. When the storm of grief had spent itself she went away to her room alone. She would have no one follow her.

4. What  was the weather  like?

The weather is rainy and windy.

5. Can you describe her appearance?

She appearanced that someone was opening the front door with a latchkey. It was Brently Mallard who entered, a little travel-stained, composedly carrying his grip-sack and umbrella. He had been far from the scene of the accident, and did not even know there had been one.

6. What happened in the end?

In the end  she had died of heart disease – of the joy that kills.

7. State your  own point of view.

It’s hard to understand that anyone whom you love can’t be with you anymore. And of that understanding Mrs Mallard died.

Posted in Հասարակագիտություն

Հասարակագիտություն. 16-27.11.2020

Թեմա՝ Գեղագիտական ճաշակ և իդեալ

 • Ի՞նչ է ոճը և ինչ դեր ունի գեղագիտական իդեալի ստեղծման մեջ:

Ոճը դա որոշակի ժամանակաշրջանի և ուղղության կամ արվեստագետի անհատական ստեղծագործական հնարանքների բնորոշ հատկանիշների ամբողջությունն է: Գեղագիտական իդեալի ստեղծման մեջ ունի շատ ուղիղ կապ, քանի որ այդ ժամանակաշրջանի ոճն է թելադրել, թե ինչպիսին պետք է լինի այն և ինչ չափանիշների համապատասխանի:

 • Հետազոտություն կատարեք և ներկայացրեք ճարտարապետական կառույցներ, քանդակները,կոթողներ: Ձեր ընտրությամբ առավել մանրամասն ներկայացրե՛ք մեկ-երկուսի պատմությունը:

Գառնու հեթանոսական տաճար

Տաճարը հելլենիստական շրջանի ճարտարապետությանը բնորոշ պերիպտեր տիպի կառույց է (պերիպտեր՝ չորս կողմից սյունաշարերով եզերված աղոթասրահ)։ Կանգնած է բարձր պատվանդանի վրա, որի գլխավոր մուտքի առաջ ունի ինն աստիճանից բաղկացած քարե սանդուղք։ Եռանկյուն ճակտոնը (հյուսիսային ճակատ) եզերված է ատամնաշարի և բուսական ու երկրաչափական քանդակների հարուստ համադրությամբ։ Երկթեք տանիքը ծածկված է բազալտե սալիկներով՝ միացված արճճով ամրացված գամերով։ Վիմագրական, մատենագիտական ու հնագիտական նյութերի համատեղումով արդեն պարզված է, որ տաճարը կառուցել է Տրդատ Ա թագավորն իր թագավորության 11-րդ տարում, այսինքն՝ մ. թ. 77 թվականին։

Մասնագետների մեծագույն մասը տաճարը համարում է «հռոմեական», «հունահռոմեական» հուշարձան կամ նրա ճարտարապետությունը կապում հելլենիստական ընդհանուր արվեստի հետ՝ գրեթե միշտ ընդգծելով (ավելի կամ պակաս չափով) հուշարձանի ճարտարապետական-կառուցողական արվեստում դրսևորվող տեսակի առանձնահատկությունները։

Մի մասը հուշարձանը դիտում է իբրև հայկական-հելլենիստական կառուցվածք, իսկ որոշ հեղինակներ, ճիշտ հակառակը, այն համարում են միանգամայն «պատահական», «օտար մարմին» հայկական հողի վրա։ Գառնու ամրոցն Արարատյան դաշտի հյուսիսարևելյան մատույցների պաշտպանական համակարգի հենակետն էր։ Անտիկ շրջանում հրվանդանի եռանկյան գագաթը կազմող բնական անանցանելի ժայռի շարունակության վրա ստեղծվել է ժամանակի համար անառիկ ամրաշինական հզոր կառուցվածք։ Ամրոցի եռանկյունաձև տարածքը, հարավից, հարավ- արևմուտքից, մասամբ արևելքից երիզված լինելով մինչև 300 մ բարձրություն ունեցող ժայռերով, հյուսիսից, հյուսիս-արևմուտքից և արևելքից շրջապատված է 14 աշտարակների հաջորդականությամբ ստեղծված պարսպապատով, որի ամբողջ պարագիծը (աշտարակների հետ) 314, 28 մ է։

Մեծ ուշադրություն է դարձվել տաճարի հարդարանքին։ Քանդակազարդման արվեստի հիմքում ընկած է միասնական հորինվածքում բազմազան մոտիվների կիրառման սկզբունքը՝ բազմազանությունը միասնության մեջ։ Միմյանց չեն կրկնում տաճարի մյուս մասերի ու մանրամասների՝ խոյակների բարձիկների, արխիտրավների՝ սոֆիտների, սյունասրահների առաստաղի սալերի զարդաքանդակները։ Տարբեր մշակումներ ունեն նույնիսկ գլխավոր քիվի առանձին քարերի վրա փորագրված առյուծի գլուխների քանդակները։

Posted in English

Assignments for 23.11.2020

NEF Upper Intermediate. Workbook. slide 18 ex. b), 3, 4

b) The worst journey I ever had was when I flew to New York last year. I arrived at the terminal in plenty of the time, but when I got to the check in desk, there was an enormous queue. By the time it was my turn, there were no window seats left, so I had to seat in the middle of a row. The man at passport control didn’t seem to like the photo in my passport, but in the end he let me through, but my scinssores confiscated during the security check. My flight was called as soon as I arrived at the departure lounge, and I had to run to reach the gate in time. I sat next to a small child who screamed loudly when we took off , and didn’t stop screaming for two hours. the weather in New york was terrible when we arrived and I’ve never experienced such a scary landing. I was so relieved when we finally touched the ground. The worst thing is that when I went to baggae reclaim to pick up my luggage, I was told that my suitcase had been left behind. I spent my first two days in New York with no clothes!

3 Mini grammer /so/such…that/

 1. Please don’t walk so fast. I can’t keep up!

2. I’ve never seen such an awful film in all my life!

3. This is the first time we’ve had a such a long delay at the airport.

4. The terminal was so crowded that we couldn’t find a trolley.

5. There was so much snow on the runway that the airport was closed.

6. Our neighbours have got such noisy dogs that we have had to complain twice.

7. The taxi driver drive so slowly that we nearly missed our flight.

8. There were such a lot of passengers that there wasn’t a single empty seat on the plane.

4 Grammer. narattive tenses

a) 1. I was late for my flight because I had parked in the wrong terminal.

2. Did you have a good flight?

3. Someone stole their hand luggage when they were waiting in the queue.

4. Where was Ewan going when his car broke down?

5. Daisy had already left the airport when she realized she had a wrong suitcase. – correct

6. Our suitcases were already at baggage reclaim when we got there.

7. We said goodbye to our friends. Then we went through the security and passport control into the departure loungue. – correct

8. He had been flying for twelve hours by the time be reached Austrtalia. – correct

b) 1. The crew were exhausted because they had worked all night.

2. Jess was exhausted because she had been waiting for three hours for her flight to board.

3. We weren’t hungry during the flight because we had had a meal eralier in one of the airport resturants.

4. After I had picked up my luggage, I took a taxi to my hotel.

5. My mother couldn’t move her legs because she had been sitting down for so long.

6. My flight arrived late because it hadn’t taken off on time.

c) My parents had never flown before, and so they were very nervous when we arrived at Heathrow Airport to take our flight to Benidorm in Spain. I left them at the terminal building with instructions to get in the queue at the check-in desk while I went to park my car in the long-term car park. However, when I got to the check-in desk myself, they were nowhere in sight. I looked for them everywhere until it suddenly occured to me that they had already cheked-in a and they were waiting for me in the departure loungue. This was a real problem because I had given all the tickets to my mother, including my own and so I couldn’t chek-in myself. I immediately called my parents on their mobile. I was right: they had cheked-in and gone thourgh to the departure loungue. They had been waiting for me for nearly half an hour at the gate with my ticket in their hands! Luckily the flight attentand went and fetched my ticket, adn I finally joined them at the departure gate!

Posted in Խորացված

Երկրագործի ընթերցարան…

Ընթերցարանից առանձնացնել մեկ կամ մի քանի բանաստեղծություն, վերլուծել, ընթերցել:

Համոս Սահյան – Իմ պապը

Վերլուծություն՝

Այս բանաստեղծությունը շատ գեղեցիկ ու խորը իմաստ ուներ իր մեջ, թե ինչպես է մարդ ծնված օրվանից շենացնում իր տունը, վարում հողը, իր ապրուստը վաստակում ամբողջ կյանք աշխատելով: Երբ ամբողջ կյանքդ ներդնում ես քո տան շենացման վրա սկսում ես գնահատել ամեն փոքրիկ հողակտորը, տանդ եղած ամեն փոքր բանը, որովհետև դա դու քո սեփական աշխատանքի շնորհիվ ես ստացել: Ահա, թե որն է աշխատասիրությունը: Պապն այնքան աշխատասեր էր, որ նույնիսկ ամաչում էր, երբ արդեն ուժերը չէին բավականացնում աշխատելու, արարելու, բայց նա այնքան բան էր արել, քարը քարի վրա դնելով սարքել իր տունը: Այսպիսի դեպքերում էլ համոզվում ենք, որ տունը ընդամենը շինություն չէ, որտեղ մենք ապրում ենք, այն շատ կարևոր նշանակություն ունի մեզ համար:

Ընթերցում՝

Համո Սահյան – Օրը մթնեց

Վերլուծություն՝

Այս բանաստեղծության մեջ Սահյանը նկարագրոմ էր իրենց մեծ, ընտանեկան, խաղաղ երեկոները, որոնք անցնում էին ընթրիքի սեղանի շուրջ: Նա կարոտում էր այդ օրերը, քանի որ գերդաստանից արդեն ոչ ոք չկար, միայն ինքն էր մնացել: Միշտ կարևորել եմ ընտանեկան երեկոները, ընթրիքները, դրանք ինձ համար շատ գեղեցիկ ավանդույթ են ընտանիքներում և ինչ-որ լցնող հատկություն ունեն: Սահյանի կարոտն իհարկե արդարացված էր, նա կարոտում էր իր ընտանիքին՝ մեծից փոքր, որոնց հետ մի ժամանակ ամեն երեկոն անց էր կացնում, իսկ այժմ զգում էր մենակություն: Մի փոքր տխուր, կարոտով լցված էր այս բանաստեղծությունը, որի մեջ Սահյանն իր զգացմունքներն էր ներդրել:

Ընթերցում՝

Posted in English, Uncategorized

Assignments for 19.11.2020

Reasons why to study at “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex

Everyone can find here different and important reasons why to study at “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex. I study at “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex already ten years and I’m very happy that I have choose this school. It is thanks to the educational complex that I was able to discover myself, to try in different spheres and finally understand myself. In my school, I am not only taught to memorize the math spreadsheet, I am not only taught to memorize the laws of physics. We have been taught how to be different, how to create something unique, we have been taught the most powerful human values ​​that we are needed in life. I really like my school, because I definitely would not be what I am now if I didn’t study here. I would not be in a free, warm atmosphere where everyone, regardless of age, respects and loves each other. I would not be in a friendly environment where everyone supports each other. The atmosphere of the educational complex, everything that it gives you, the opportunities, they all provide you to constantly achieve more without stopping. I am very happy to be from this educomplex. My school has given me so much – things I would not find anywhere else. I told you about my school life and you can find here many reasons why to study here.

Posted in Պատմություն

Պատմություն. 16-28.11.2020

Թեմա ՝ Հայաստանը աշխարհակալ տերություն Տիգրան Մեծ

 • Տիգրան Մեծի գահակալում
 • Հայկական տերության տարածքը և բնույթը
 • Տիգրանակերտ մայրաքաղաքի կառուցում
 • Ռազմաքաղաքական իրադրությունը Առաջավոր Ասիայում
 • Ներկայացնե՛լ Տիգրան Մեծին, որպես հզոր կայսրության առաջնորդ և գնահատե՛լ նրա գործունեությունը: /գրավոր/

Տիգրան Մեծն իսկապես շատ լավ առաջնորդ էր, և իր խելացի գործելաոճի շնորհիվ էր Հայաստանը դարձել այդպիսի հզոր կայսրություն: Տիգրան Մեծը գրավելով մեծացրել է Հայաստանի տարածքները, գրավել է Կոմմագեննեն, Դաշտային Կիլիկիան և Փյունիկիան: Մեծ Հայքի գերիշխանությունն ընդունել են հարևան Հրեաստանը, արաբական ցեղերը, Բաբաթեա թագավորությունը և այլ մի քանի երկրներ, ինչը կրկին կարևոր էր: Տիգրան Մեծի նվաճումների հետևանքով Առաջավոր Ասիայի քաղաքական քարտեզը փոխվել է: Նախորդ գերտերությունները՝ Սելևկյան Ասորիքն ու Պարթևստանը, իրենց դիրքերն ու տարածաշրջանում խաղացած դերը զիջեցին Հայկական տերությանը: Վերջինս տարածվում էր Եգիպտոսից և Կարմիր ծովի ափերից մինչև Կովկասյան Մեծ լեռները, Միջերկրական ծովին մինչև Կասպից ծով: Ինչպես նաև Տիգրան Մեծի գործունեությունը նշանավորվել է աշխույժ քաղաքաշինությամբ: Քաղաքները նպաստել են արհեստների ու առևտրի զարգացմանը, արմատավորել են հելլենիստական մշակույթը, որն էլ իր հերթին գաղփարական զենք էր դարձել հայկական հասարակության առաջընթացի համար, և այդ քաղաքներից առաջատարն էր Տիգրանակերտը, որը շատ կարճ ժամանակում հզորացավ: Այսպիսով Տիգրան Մեծը իր գրագետ գործողություններով կարողացել է Հայաստանի տարածքները ընդլայնել, այն դարձնել հզոր երկիր թե՛ ռազմական, թե՛ տնտեսական առումով: Տիգրան Մեծի գահակալության օրոք Հայաստանն իսկապես մեծ վերելք է ապրել:

Posted in English, Uncategorized

Assignmnets 16.11.2020

Write a letter of complaint using the words learnt from 504 Essential  Words, the  sample letter, slide 25

Dear Miss:

I have been using your internet package already for two years. But recently I have many hardships with it because it has some defects and I ask to solve them.

To be honest I love your service and you have nice employees because they are always friendly and speak politely. Your internet packages aren’t so expensive and that’s so good.

The majoirty of my friends have the same problem with the internet. I hope that you will not neglect my problem and it will be solved soon.

Sincerely,

Svetlana.