Posted in Պատմություն, Թարգմանություններ

История древних шумеров-Շումերների հնագույն պատմությունը…

Наследие древнейших цивилизаций – это огромный вклад наших предков в современную жизнь. Культура, наука, техника – все было развито на высочайшем уровне, которого люди в XXI веке достичь пока не могут. А может быть, весь прогресс жителей древних цивилизаций выдуман нами? Но почему тогда египетские пирамиды стоят, не сдвинувшись с места, а загадка дольменов не разгадана до сих пор?

Самая древняя цивилизация, когда-либо существовавшая на Земле, — цивилизация шумеров, возникла примерно в IV-III тысячелетии до нашей эры. Об этом свидетельствуют данные, обнаруженные учеными. Шумерская цивилизация известна нам также под названием Месопотамия. Существовали водопроводы, которые помогали своевременно орошать поля, каналы для их осушения. Шумеры умели строить дамбы и плотины, дабы избежать наводнений при разливе бурных рек. Они же придумали самую первую форму письменности – клинопись. Подтверждением этому может служить памятник письменности шумеров – табличка, найденная в одном из городов Месопотамии.

Вместе с освоением письменности началось разработка и шлифование первых правил и реформ в цивилизации. Архитектура шумеров совершенствуется – мастера по камню создают огромные храмы. Исследования археологов гласят, что шумеры умели добывать и обрабатывать медь, а также изобрели колесо, что свидетельствует также о развитии науки.

Каждый город шумеров – это отдельное государство, у которого были свой вождь и свой бог-покровитель. В таких городах могли проживать почти 50 тысяч человек.

В наши дни история шумерского государства уже неоднократно переписана, но точно известно, что шумеры знали о том, что Солнце является центром Солнечной системы.

Но зачем на Землю прилетали ануннаки? Ответ прост: их интересовало золото, которое можно добыть только на нашей планете.

Шумеры заложили фундамент для множества математических открытий. Они же изобрели золотую пропорцию и числа Фибоначчи. Они умели кодировать информацию – знания о кодировании помогли в развитии кибернетики. Первыми научились работать с необычными материалами и комбинировать их: изготавливали цветное стекло и бронзу, «смешивали» золото и серебро, бронзу и кость. Первая в мире профессиональная армия – тоже заслуга шумеров. Первые медицинские справочники также принадлежат перу шумеров. Уже тогда они проводили различные операции, например,  использовали спирт для дезинфекции.

 

Հնագույն քաղաքակրթությունների ժառանգությունը մի հսկայական ներդրում է մեր ժամանակակից կյանքում: Մշակույթ, գիտություն, տեխնոլոգիաներ – ամենաբարձր մակարդակով  ամեն ինչ արդեն մշակվել է, որոնց  XXI դարում  մարդիկ դեռ չեն կարող հասնել: Իսկ գուցե  ամբողջ հնագույն բնակիչների քաղաքակրթությունները հորինված է մեզնով: Այդ դեպքում ինչու են եգիպտական բուրգերը կանգնած, անշարժ, իսկ  դոլմենների առեղծվածը  մինչ այսօր չի բացահայտվել:

Ամենահին քաղաքակրթությունը, որը երբևե գոյություն է ունեցել երկրի վրա- Շումերների քաղաքակրթությունն է, ի հայտ է եկել մեր թվարկությունից մոտավորապես IV-III  դարերում: Այդ մասին են վկայում գիտնականների հայտնաբերած տվյալները: Շումերական քաղաքակրթությունը մեզ նաև հայտնի է Միջագետք անվանումով: Գոյություն ունեին ջրատարներ, որոնք օգնում էին ժամանակին ոռոգել դաշտերը: Շումերները կարողացան կառուցել պատնեշ, որպեսզի խուսափեն գետերի հեղեղումներից: Չէ որ նրանք մտածել են ամենառաջին գրելու ձևը-սեպագիր: Դրան ապացույց կարող է ծառայել շումերական գրերի հուշարձանը- ափսե, որը հայտնաբերվել է Միջագետքի քաղաքներից մեկում:

Գրավոր լեզվի զարգացման հետ մեկտեղ նաև զարգացել են քաղաքակրթության առաջին կանոնները և բարեփոխումները: Շումերական Ճարտարապետությունը բարելավվում էր- վարպետները քարից կառուցում էին  հսկայական տաճարներ:  Հնագետների հետազոտությունը ասում է, որ շումերները կարողանում էին հայթայթել և վերամշակել մեղրը, նրանք նաև հորինել են անիվը, որը նույնպես վկայում է գիտության զարգացումը:

Շումերների յուրաքանչյուր քաղաքը դա մի առանձին պետություն է, որն ուներ իր առանձին պետը և իր սեփական աստվածը: Այդպիսի քաղաքներում  կարող էին ապրել գրեթե 50 հազար մարդ:

Մեր օրերում շումերական պետական պատմությունը բազմիցս վերագրվել է, բայց հստակ պարզ է, որ շումերները իմացել են, որ արևը համարվում է արեգակնային համակարգի կենտրոնը:

Բայց ինչու են երկրի վրա թռել անուննակիները: Պատասխանը շատ պարզ է. նրանց հետաքրքրել է ոսկին, որը միայն կարող է ձեռք բերված լինել մեր մոլորակում:

Մի շարք մաթեմատիկական հայտնագործությունների հիմքը դրել են շումերները: Նրանք նաև հորինել են ոսկու հարաբերակցությունը և ֆիբոնաչիի թվերը: Նրանք գիտեին, թե ինչպես պետք է ծածկագրել տեղեկությունները: Առաջինն են սովորել աշխատել անսովոր նյութերի հետ և միավորել իրար: Միավորել են ապակին և բրոնզը, ոսկին և արծաթը, բրոնզը և ոսկորը: Առաջին պրոֆեսիոնալ բանակը աշխարհում արժանիքը նույնպես պատկանում է շումերներին: Նույնիսկ այն ժամանակ նրանք անցկացրել են տարբեր վիրահատություններ, օրինակ ինչպես օգտագործել սպիրտը ախտահանման համար:

 

Աղբյուրը՝ http://tainy.net/56317-istoriya-drevnix-shumerov.html

 

 

Posted in Պատմություն, Թարգմանություններ, Uncategorized

Какие загадки таит в себе Луна?-Ինչ առեղծվածներ են թաքնված լուսնի մեջ…

Картинки по запросу լուսինКакие загадки таит в себе Луна?-Ինչ առեղծվածներ են թաքնված լուսնի մեջ…

Луна – это самый уникальный спутник в солнечной системе. Во-первых, она имеет самую большую относительную массу в системе планета-спутник. У Земли и Луны соотношение масс составляет 1 к 81.

После Солнца, дающего нам тепло и свет, и, фактически, поддерживающего нашу жизнь. Гравитационное взаимодействие Луны оказывает огромное влияние на земную жизнь. В нашем мире есть масса явлений, имеющих периодичность, прямо или косвенно, связанную с периодом обращения Луны вокруг Земли. Это не только приливы и отливы океанов, это и поддержание наклона земной оси, обеспечивающего смену времен года, и множество биологических процессов, точкой отсчёта которых является та или иная фаза Луны.

Луна скрывает в себе множество загадок и тайн. Самая главная из них – её происхождение. Существует несколько гипотез, объясняющих его; основных – три. По первой теории — Луна и земля сформировались одновременно из единого газопылевого облака в самом начале формирования планет вокруг Солнца. Вторая теория говорит о том, что Луна была захвачена гравитационным полем Земли во время путешествия солнечной системы по галактике. Согласно же третьей теории, рождение Луны – результат грандиозного космического катаклизма, столкновения Земли с каким-то неизвестным телом, из продуктов которого в результате образовалась Луна.

Всесторонний анализ говорит, что скорее всего, верна гипотеза столкновения; во всяком случае, большинство факторов указывают именно на это. Кроме того, геологический анализ нашей планеты, указывает, что всё время существования имеющихся на данный момент тектонических плит, Луна была спутником Земли.

Луна влияет на время суток на Земле. Доказано, что 4 миллиарда лет назад Луна была ближе к Земле примерно в 5 раз, как следствие, период вращения обоих тел относительно общего центра масс был меньше. В то время земной день длился до 12 часов, а период вращения Луны составлял примерно в 2-3 раза меньше нынешнего. Каждый год Луна отдаляется от Земли на 3 см. Со временем, сила гравитации Земли не сможет удерживать Луну, и она перейдёт на свою собственную орбиту вокруг Солнца. Что же произойдет тогда на Земле? Начнётся дальнейшее замедление вращения Земли вокруг своей оси и сутки буду длиться не 24 часа, а порядка 40 часов. Будет выпрямляться ось Земли, что приведет к нивелированию разницы во временах года – на Земле будет вечная весна или вечная осень. Но это всё произойдёт в весьма отдаленном будущем, примерно через 2-3 миллиарда лет (и то, если произойдёт, конечно).

В человеческой культуре полнолуние всегда было мистическим временем. Именно в полнолуние по поверьям активизировалась всякая нечисть, типа вампиров, ведьм и колдунов. В нашу эпоху научного прогресса в эти сказки, бесспорно, мало кто верит. И это действительно вполне научное явление то, что период обострения психических заболеваний приходится на время полнолуния.

В ХХ веке исследование Луны вышло на новый уровень – человек впервые ступил на её поверхность. Были взяты пробы грунта, проанализирована её тектоническая структура, состав остатков атмосферы. И уже предварительные результаты дали больше вопросов, чем ответов. Открылись новые, ранее неизвестные факты, которые до сих пор не имеют внятного научного объяснения. К чему приведут результаты этих исследований? Будет ли человечество колонизировать ближайшее небесное тело? Время покажет.

 

 

Լուսինը  եզակի արբանյակ է արեգակնային համակարգում: Նախ, այն ունի ամենամեծ հարաբերական կշիռը արեգակնային համակարգում: Երկրի և Լուսնի քաշերի հարաբերականությունը կազմում է 1:81:

Արևից հետո, որը  տալիս է մեզ ջերմություն և լույս, և ըստ էության, աջակցում է մեր կյանքին, Լուսնի գրավիտացիոն փոխազդեցությունը ունի մեծ ազդեցություն երկրի կյանքի վրա: Մեր աշխարհում կան շատ երևույթներ, որոնց փուլերը կախված են Լուսնից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն: Դա ոչ միայն օվկիանոսների և երկրի առանցքը թեք պահպանելու համար է, այլ նաև ապահովելու եղանակների փոփոխությունը և մի շարք կենսաբանական գործընթացների համար:

Լուսինը իր մեջ պահում է շատ գաղտնի առեղծվածներ. առավել կարևոր է նրա ծագումը: Կան մի քանի վարկածներ, որոնք  բացատրում են դա, հիմնականում դրանք  երեքն են:  Ըստ առաջին տեսության՝ միևնույն ժամանակ մեկ ամպի գազի և փոշու մեջ ձևավորվել են երկիրը և լուսինը Արևի շուրջ մոլորակների ձևավորման սկզբնական շրջանում: Երկրորդ վարկածը ենթադրում է, որ լուսինը գրավվել է երկրի գրավիտացիոն դաշտի կողմից արեգակնային համակարգի գալակտիկայում ճամփորդության ժամանակ: Ըստ երրորդ տեսության, լուսնի ծնունդը մի մեծ տիեզերական աղետի արդյունք է, կամ էլ երկրի բախումը անհայտ մարմնի հետ:

Համապատասխան վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամենայն հավանականությամբ, վարկածներից ճիշտ է բախումը: Ամեն դեպքում շատ գործոններ ցույց են տալիս, որ հենց դա է պատճառը: Բացի այդ, աշխարհում երկրաբանական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կյանքի ճարտարապետական գոյության ողջ ընթացքում լուսինը  եղել է Երկրի արբանյակը:

Լուսինը ազդում է երկրի օրվա ժամանակի վրա: Ապացուցված է, որ 4 միլիարդ տարի առաջ լուսինը ավելի մոտ էր Երկրին մոտ 5 անգամ, որպես հետևանք: Յուրաքանչյուր տարի Լուսինը հեռանում է Երկրից 3 սմ-ով:

 

Ժամանակի ընթացքում երկրի գրավիտացիոն ուժը չի կարող պահել Լուսնին և  այն կարող է գնալ իր սեփական ուղեծիր արևի շուրջ: Հետագա դանդաղ ռոտացիան սկսում է երկրի  առանցքի շուրջը և օրը կտևի ոչ թե  24 ժամ, այլ մոտ 40 ժամ: Երկրի առանցքը ուղիղ կլինի՝ հանգեցնելով համահարթեցման. Երկիր մոլորակի վրա կլինի հավերժական գարուն կամ աշուն:  Սակայն այս ամենը տեղի է ունենալու շատ հեռավոր ապագայում, մոտ 2-3 միլիարդ տարի հետո (եթե կլինի, իհարկե):

Մարդկային մշակույթում լիալուսինը միշտ եղել է առեղծվածային: Ըստ հավատալիքների՝ լիալուսինը այն ժամանակն է, երբ ակտիվացել են արնախումները, վամպիրները: Այս դարաշրջանում գիտական ​​առաջընթացի ժամանակներում այդ հեքիաթներին քչերն են հավատում: Չնայած, իրոք, բավականին  գիտական ​​երևույթ է, որ լիալուսնի ժամանակ ընկնում են լարված հոգեկան վիճակի մեջ:

Քսաներորդ դարում լուսնի ուսումնասիրությունը հասել է նոր մակարդակի: Այդ մարդը առաջին անգամ ոտք է դրել լուսնի մակերեսին, հողի նմուշներ է վերցրել, վերլուծվել են նրա տեկտոնական կառուցվածքի, կազմի մթնոլորտում մնացորդները: Եվ նախնական արդյունքներում կան շատ հարցեր, քան պատասխաններ: Բացվել են նոր, նախկինում անհայտ փաստեր, որոնք դեռևս չունեն հստակ գիտական ​​բացատրություն: Ինչ կարող են լինել ուսումնասիրությունների արդյունքները: Կլինի մարդկությունը գաղութացնել մոտակա երկնային մարմին: Ժամանակը ցույց կտա:

 

Աղբյուրը՝ http://tainy.net/56121-kakie-zagadki-tait-v-sebe-luna.html

 

 

 

Posted in Մայրենի, Ուսճամփորդություն

Դեպի Արզնի…

Картинки по запросу արզնիԱրզնի, առողջարանային գյուղ Հայաստանում, Կոտայքի մարզում։ Գտնվում է մարզկենտրոնից 29 կմ հարավ-արևմուտք, Երևանից 23 կմ դեպի հյուսիս, Հրազդան գետի ձախափնյա սարավանդի վրա, ծովի մակարդակից 1340 մ բարձրության վրա։Գյուղը հիմնվել է XIX դարում Պարսկաստանից Արևելյան Հայաստան տեղափոխված ասորիների կողմից։ Բնակչությունը կազմում է 2,529 մարդ (2009),հիմնականում՝ ասորիներ։ Արզնին առողջավայր է, հայտնի է իր հանքային ջրերով։ Արզնիի առողջարանները կառուցված են նաև Հրազդանի կիրճում, գետի երկու ափերին։ Նախկինում կոչվել է Արծնի, Սարջալա, ասորաբնակ լինելու համար կոչվել է նաև Արզնի-Ասորիք։ Հայտնի է եղել որպես զուտ հայկական գյուղ։ Սրա ապացույցներն են Արզնիի տարածքի շինությունների և պարիսպների ավերակները, մինչև 19-րդ դարի վերջերը, պարիսպներից դուրս, հյուսիսային կողմում սրբատաշ քարից շինված դեռևս կանգուն 2 մատուռները, խաչարձաններով հարուստ գերեզմանատունը։ Արզնի անվան ամենահին հիշատակությունը գալիս է 15-րդ դարի կեսերից, որի ստուգաբանությունը կապված է Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի առասպելի հետ։ Գյուղում կա 6-րդ դարի կանգուն եկեղեցի, իսկ հին եկեղեցիների քարերով ասորիները կառուցել են նաև իրենց եկեղեցին։ Նրա տարածքում հայտնաբերվել են քարե դարի և նեոլիթի ժամանակաշրջանի նյութեր։ Հրազդանի կիրճի ձորում կան քարայրներ, որոնք հնում ծառայել են որպես պատսպարան և ունեցել պաշտպանական նշանակություն։

Զանգվի հավելված.

Հրազդա՛ն, դո՛ւ ես իմ այսուհետև նազելի՛ բնակարան:

Ցնծա՛, զվարճացի՛ր,  բերկրեա՛ց, փարթամացի՛ր, հրճվեա՛ց, զվարթացի՛ր, գեղեցի՛կդ իմ Հրազդան:

Posted in Մայրենի, Ամառային արձակուրդ-ճամբար, Uncategorized

Ամառային ճամբար. Անհատական ուս. պլան.

Առաջին շաբաթ.

Երկուշաբթի.29.05.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Ճամփորդությունների, շաբաթվա պլանավորում. 9:30-10:30

Նախագծեր`ստեղծագործում ենք, թարգմանում. 10:30-11:30

Ֆիզկուլտուրա. թենիս. 11:30-12:30

Ընդմիջում.  12:30-13:00

Օրվա լուսաբանում. 13:00-13:30

Խաղեր, օրվա վերջ. 13:30-14:00

Երեքշաբթի. 30.05.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Տեղեկատվական թերթիկների բաժանում, դրական լիցքեր. 09:30-14:00

Չորեքշաբթի. 31.05.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Դեպի Արզնի, <<Գետը քաղաքում>> նախագիծ Զանգվի ափին. 10:00-15:00

Հինգշաբթի. 01.06.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Ծանոթացում հյուրի փաթեթի հետ. 09:30-10:30

Նախագծային աշխատանք, պատրաստում փառատոններին. 10:30-11:30

Խոհանոցային ժամ. 11:30-12:30

Ընդմիջում. 12:30-13:00

Մարզական ժամ. 13:00-14:00

Օրվա լուսաբանում, ամփոփում. 14:00-14:15

Ուրբաթ.02.06.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Առաջին բուժօգնություն. 09:30-10:30

հեծանիվ. 10:30-11:00

Նախագծային աշխատանք. 11:00-11:30

Պար/խեցեգործություն. 11:30-12:30

Ընդմիջում. 12:30-13:00

Հանդիպում հարթակում. 13:00-14:00

Օրվա լուսաբանում, ամփոփում. 14:00-14:15

Երկրորդ շաբաթ.

Երկուշաբթի.05.06.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Նախագծային աշխատանք.09:30-11:30

Մարզական ժամ.11:30-12:30

Ընդմիջում.12:30-13:00

Նախագծային ժամ.13:00-13:30

Օրվա ամփոփում, լուսաբանում. 13:30-14:00

Երեքշաբթի.06.06.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Աշխարհագրական մենամարտեր ընկեր Էմանուելի հետ. 09:30-10:30

Նախագծային աշխատանք. 10:30-11:30

Խոհանոցային ժամ. 11:30-12:30

Նախագծային աշխատանք. 12:30-13:30

Օրվա վերջ, օրվա ամփոփում, խաղեր. 13:30-14:00

Չորեքշաբթի. 07.06.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Տեղեկատվական թերթիկների բաժանում, կրթական ծրագրի տարածում. 09:30-12:30

Ընդմիջում.12:30-13:00

Նախագծային աշխատանք.13:00-13:30

Օրվա ամփոփում. 13:30-14:00

Հինգշաբթի.08.06.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Նախագծային աշխատանք. 09:30-11:30

Մարզական ժամ.11:30-12:30

Ընդմիջում.12:30-13:00

Օրվա ամփոփում, խաղեր. 13:00-14:00

Ուրբաթ. 09.06.2017

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 09:00-09:30

Շրջայց կրթության և գիտության նախարարի հետ. 09:30-11:30

Պար/ խեցեգործություն. 11:30-12:30

Ընդմիջում. 12:30-13:00

Օրվա վերջ, խաղեր, լուսաբանում. 13:00-14:00

Posted in English, Uncategorized

Coming to the Middle School…

It is already a year while i came to Middle school. I learn in 6-1 class. I  worry who will teach as. After a week we knew all the students and teachers.  During a year we adapted in the middle school. In the middle school there are many projects. Opened the progects blogs and transalate. I have a two blogs`translation and creatives. I  love Middle school and school’s teachers.

Posted in Uncategorized

Տրամաբանում ենք…

Խնդիր 1: Վազքի մրցույթին մասնակցում էին 21 աշակերտ։ Մրցույթի ավարտից հետո Արսենը նկատեց, որ իրենից հետո տեղ հասած աշակերտների քանակը 3 անգամ ավելի է, քան իրենից առաջ տեղ հասածների քանակը։ Ո՞ր տեղն է զբաղեցրել Արսենը։
Պատ.՝6

Միավոր: 1

Խնդիր 2: Երիտասարդ մասնագետը 1 տարվա աշխատանքի դիմաց պետք է վարձատրվեր 2600 դոլար և մեկ մեքենա։ Սակայն նա դուրս եկավ աշխատանքից 8 ամիս անց և ստացավ մեքենան և 1000դոլար։ Որքա՞ն արժեր մեքենան։
1) 2400 դոլար      2)  հնարավոր չէ որոշել      3)  2000 դոլար      4)  2200 դոլար

Միավոր: 1

Խնդիր 3: Մայրը 25 տարեկան է, իսկ դուստրը՝ 3։ Քանի տարի անց մայրը 3 անգամ մեծ կլինի, քան դուստրը։

Պատ.՝

Միավոր: 1

Խնդիր 4: Երկու հաջորդական զույգ թվերի գումարը հավասար է 150: Գտնել այդ թվերը:

Պատ.՝ 74,76

Խնդիր 5: Արամը խանութից գնեց կոշիկ, բաճկոն և շալվար, բոլորի համար միասին վճարելով 240 դոլար: Շալվարը բաճկոնի գնի կեսից 10 դոլարով թանկ էր, իսկ կոշիկը շալվարի գնի կեսից թանկ էր 8դոլարով: Գտնել շալվարի գինը:

Միավոր: 1

Խնդիր 6: Մանկապարտեզում կա 25 հատ հեծանիվ։ Դրանց մի մասը երկանիվ է, մյուս մասը՝ եռանիվ։ Արեգը հաշվեց, որ դրանք միասին ունեն 57 անիվ։ Յուրաքանչյուր տեսակից քանի՞ հեծանիվ կար մանկապարտեզում։

Պատ.՝3×7,2×18

Միավոր: 1

Խնդիր 7: Ֆուտբոլային թիմում 11 ֆուտբոլիստի միջին տարիքը 22 է: Խաղի ընթացքում ֆուտբոլիստներից մեկը վնասվածք է ստանում և հեռանում խաղից: Դրանից հետո մնացած 10ֆուտբոլիստի միջին տարիքը դառնում է 21: Քանի՞ տարեկան է վնասվածք ստացած ֆուտբոլիստը:

Պատ.՝32

Միավոր: 1

Խնդիր 8: Վազելով նապաստակի հետևից՝ գայլը հասավ նրան 9 րոպեում: Քանի՞ րոպեում կհասնի գայլը նապաստակին, եթե նրանից յուրաքանչյուրը իր արագությունը եռապատկի:

Պատ.՝9

Միավոր: 1

 

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Д/з. 22.05-26.05.2017

Урок 1.

Домашнее задание: чтение  произведения “Песнь о вещем Олеге”

Oсновная мысль в том, что если твоя судьба для тебя приготовил что ты плохое или хорошое ты не можешь это изменить.

Урок 2.

Домашнее задание: Дома просмотреть “ Сказку о Мертвой Царевне и семи богатырях” А. С. Пушкина

Нет, я считаю что победила добро, а не зло. Потому что сказки для того, чтобы научить что-то полезное, доброе.

Posted in Ստեղծագործական աշխատանքներ, մտքերի աշխարհ, Uncategorized

Կյանքն առանց աչքերի…

հարցակաաաԿյանքն առանց աչքերի…Մենք բոլորս կարծում ենք, թե կյանքում բոլորն են տեսնում, սակայն ինքներս էլ չենք պատկերացնում, որ մարդիկ կան, ովքեր չեն տեսնում այս աշխարհը: Ես պատկերացնում եմ, թե ինչքան դժվար է չտեսնել շուրջը, այն աշխարհը, որտեղ ապրում ես, ընկերներիդ, ծնողներիդ: Միգուցէ ես եմ այդպես մտածում, միգուցէ նրանց համար հեշտ է և նրանք սովորել են, սակայն կան նաև մարդիկ, ովքեր ունեցել են տեսողություն և հետո կորցրել: Նրանց համար ավելի դժվար է, քանի որ նրանք տեսնում են շուրջը մեկ էլ մի ակնթարթ և վերջ, չեն տեսնում ոչ մի բան: Իհարկե աշխարհի մեծ մասը չի տեսնում, սակայն զգում է: Բոլորս էլ ունենք զգացողություն և եթե չենք տեսնում ապա զգում ենք: Զգում ենք, թե ինչ հաճույք է պատճառում անձրևը, լուսաբացը նրանք այդ ամենը չեն տեսնում, սակայն զգում են, ունենում եմ զգացողություններ: Կան մարդիկ, որ զգացմունք չունեն, իհարկե ես այդպես չեմ մտածում, յուրաքանչյուրս էլ ունենք պարզապես ան վախենում է արթնանալ: Զգացմունք, մի՛ վախեցիր, արթնացիր:

Posted in Ստեղծագործական աշխատանքներ, մտքերի աշխարհ, Uncategorized

Արկածներ եմ որոնում իմ կյանքում…

Картинки по запросу adventureԱրկածներ եմ որոնում իմ կյանքում…Ապրում ենք մեր կյանքի օրերը, ժամերը, բայց այն անցնում է շատ անհետաքրքիր: Պետք է կյանքդ արկածային դարձնես: Ես սիրում եմ իմ կյանքը դարձնել ֆիլմային ժանրերով՝ դետեկտիվ, արկածային…Կան մարդիկ, ովքեր սիրում են իրենց կյանքը ապրել նույն կերպ ամեն օր՝ գնալ դպրոց, խաղալ ընկերների հետ, վերադառնալ տուն, քնել…Բայց պետք է կյանքը ավելի հետաքրքիր և արկածային դարձնես: Իմ կյանքնել է նույն՝ գնում եմ դասի, շփվում ընկերներիս հետ և այլն, բայց ես այդ ամենի մեջ ներառում եմ նաև արկածը: Ես երբ մեծանամ շրջագայելու եմ ամբողջ երկրով շրջագայեմ, չնայած նրան, որ մեր դպրոցը մեզ այդ հնարավորությունը տվել է մենք ամեն ամիս ճամփորդում ենք տարբեր տեղեր և ընկնում արկածների մեջ: Պետք է արկածային կյանքդ վայելես, որ հետո երբ մեծանաս հիշես քո արկածային կյանքը, որը վայելել ես քո կյանքը տարբեր երկրների տարբեր տեսարժան վայրերում: Ես ամեն վարկյան իմ կյանքում որոնում եմ արկածներ: