Posted in English

Homework. 27.11-01.12

Lesson 1

Check your progress

 

Lesson 2

Getting the Future Wrong/page 68/to read the text and translate

Grammar:will,won’t

Hometask: Write three predictions for the future.

 1. I think there will be devices that will help people in the future, of course, but in the future they will be more advanced.
 2. In the future there will be many robots that will help people.
 3. In the future, I think there will be more different and complex vehicles.
Posted in Հայոց Լեզու

Հայոց լեզու. 30.11.2017. Հ-ի ուղղագրություն.

Լրացնել Հ տառը որտեղ անհրաժեշտ է.

ա/ ընդհանուր, հովհար (գլխարկի այն հատվածը, որը պաշտպանում է արևից), հովանոց, հայթայթել, հայհոյել, Հովհաննես, հեղեղատ, հեղհեղուկ, խորին, խորհել, օրներգ, հերթապահ, դազգահ, ընդհակառակը, ընդհատել, աշխարհազոր, համաշխարհային, ընդհուպ, ընդառաջ, արհամարհել:

բ/ ապաշխարել, խորհուրդ, ընդամենը, խորհրդակցել, աշխարհասփյուռ, ճանապարհային, շնորհալի, նիրհել, ճանապարհորդ, անշնորհք, տարաշխարհիկ, չնաշխարհիկ, չմշկասահք, աշխարհացունց, խորհրդածություն, մահճակալ, ընդարձակ, հոտոտել, ամպհովանի, ողջախոհ:

գ/ օրհնանք, արհավիրք, խոնարհվել, հեղհեղել, անպատեհ, աշխարհակալ, հեկեկալ, անհեթեթ, անարգանք, հոպոպ, ընդունակ, անհողդողդ, ապաշնորհ, ընդհարվել, ընթանալ, ընդհանրություն, աշխարհիկ, մենաշնորհ, մեծարգո:

Posted in Հայոց Լեզու

Հայոց լեզու. 30.11.2017.Ր-Ռ ուղղագրություն

Կետերի փոխարեն գրել Ր կամ Ռ.

ա/ կռունկ (թռչուն), կրունկ (գարշապար), երեսուն, եռօրյա, դռնապան, դրկից, դրացի, ձեռք, ձերբակալել, ձերբազատվել, փռփռալ (քամուց), փրփրել, կրթել, կռթնել, զմռսել, մրսել, թրթռալ, թռվռալ, կարճել, կառչել, մռմռալ (ձայնը), մրմռալ (վերքը), եղեռն, եղերական, թռչել, թրջել, կառք, կարգ, սարսուռ, մարմար, մրմուռ, կռճտացնել, կռճիկ, պայտար, կայտառ, խառնուրդ, սպառվել, պատսպարվել, խարկել, գրգռել, գռգռալ, պարկ, պառկել, խրճիթ, խրթին, զառիվեր, խոշոր, խոժոռ, ապար, ապառաժ, հերարձակ, հեռարձակել:

 

բ/ Հռիփսիմե, կրակապաշտ, կռապաշտ, կրծել, կռկռալ, վառվռուն, կարկառուն (վեր ձգվող, փխբ.՝ հայտնի), գանգուր, ախորժաբեր, անարժան, վագր, կենսաթրթիռ, սառցակալել, թփրտալ, սփրթնել, ոսկոր, որկոր, որկրամոլ, ճմռթել, Բորժոմ, լպիրշ, գամփռ, ջրիմուռ, արշալույս, արջ, սահմռկել, ուռճանալ, ճամպրուկ, հրթիռ, գոլորշի, մառախուղ, խարխափել, ծխամորճ, աշխարհահռչակ, որմնախորշ, խարտոց, գրոշ, արհամարհել, արյունռուշտ, ծեծկռտուք, սրտաշարժ, մերժելի, թորշոմել, թոռոմել, հռչակվել, խելագարվել, շատրվան, սավառնել, միահամուռ, փառամոլ:

 

գ/ ոսկրախտ, սաղավարտ, մամռակալած, սաղարթախիտ, բրթել, ամպագոռգոռ, անձեռոցիկ, կործանվել, գոռգոռալ, գրտնակ, դարչնագույն, թրթուր, պոռթկալ, խարորդ, շուռումուռ, հառաչանք, քառասուն, շղարշ, խուռներամ, հռհռալ, լպրծուն, կարկառել, ականջալուր, լուռումունջ, հուռթի, մորթի, ճանկռել, ճռվողյուն, շրշյուն, մանրակրկիտ, ըմբռնել, մորթել, խռխռալ, ճռճռալ, պատրույգ, սևեռուն, փռշտալ, շահագրգռել, ջարդել, արևառ, կրնկակոխ, ուռչել, սրթսրթալ, սրտատրոփ, դրժել, քուրջ, առնետ, միառժամանակ, ճառագայթ, կարկամել, քառուղի:

 

Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն. 29.11.2017. Տնային աշխատանք

 1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:

Հին ճյուղեր-գյուղատնտեսություն, ձկնորսություն, որսորդություն, մետաղաձուլություն

Նոր ճյուղեր-էլեկտրոէներգետիկան, մեքենաշինությունը, ռոբոտաշինություն, միկրոէլեկտրոտեխնիկա, տխեզերական հրթիռաշինություն, նավաշինություն

2. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:

Ես առաջնային և կարևոր եմ համարում յուրաքանչյուր արդյունաբերություն, սակայն առավել կարևոր եմ համարում այն արդյունաբերության ճյուղերը, որոնք օգնում են մարդկանց, այլ ոչ վնասում և մարկանց կյանքը հեշտացնում է:

3. Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Արդյունաբերության նախադրյալներն են երկրի զարգացվածությունը և գիտելիքը: Իմ կարծիքով դրանք ամենակարևոր նախադրյալներն են:

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Д/з.27.11-01.12

Домашнее задание  1:

Счастливый мальчик

 1. Чтение текста:

Много-много лет тому назад под синим куполом неба жили в лачуге на опушке леса муж и жена. Их сынишка целыми днями играл со сверстниками и скитался по лесу.
А по вечерам отец учил его грамоте. Однажды мать сказала ему:
– Пора тебе, сынок, помогать отцу. Сегодня нам нечего есть. Ступай-ка к морю и налови рыбы.
Мальчик взял невод и отправился на берег моря. Там он закинул невод и, вытащив его, увидел маленькую трёхцветную рыбку золотисто-красно-синюю. Рыбка жалобно взглянула на мальчика и проговорила человеческим голосом:
– Пусти меня в море, мальчик! В награду я дам тебе волшебные ножницы: всё, что ты ими ни вырежешь, будет настоящим.
Мальчик пожалел рыбку и отпустил её в море.
В тот же миг в руках у мальчика появились ножницы. Оглядевшись, мальчик увидел упавший с дерева большой жёлтый лист, поднял его и вырезал дворец. Вдруг дворец стал увеличиваться, расти, пока не поднялся выше окрестных холмов. Тогда мальчик набрал листьев жёлтых, зелёных, красных, коричневых и стал вырезать из них деревья и цветы. И вот вокруг дворца раскинулся цветущий сад.
Мальчик побежал домой и вырезал из бумаги одежду для матери, отца и себя. Облачившись в шелка и бархат, они отправились во дворец и зажили богаче всех соседей.
Много ли, мало ли времени прошло, только мальчик затосковал: ему так хотелось побегать на воле, а его не выпускали ни в лес, ни в поле, ни к морю, опасаясь, как бы рыбка не потребовала назад свои волшебные ножницы. Мать не позволяла ему дружить с детьми бедняков и постоянно твердила: «Береги новую одежду, не валяйся в песке! Не пачкайся, не делай того, не делай этого!»
Опостылела мальчику такая жизнь.
Однажды ночью он потихоньку выбрался из своей комнаты, перелез через ограду и побежал к морю.
На берегу мальчик громко крикнул:
– Рыбка, рыбка золотисто-красно-синяя! Где ты? Я пришёл сказать тебе, что мне не нужен золотой дворец! Помоги мне, рыбка, верни прежнюю жизнь!
Наконец трёхцветная рыбка выплыла и сказала:
– Пусть будет по-твоему, дружок! Ты теперь богат и знатен, но ведь богатство, не нажитое трудом, не приносит счастья и радости. Утром, когда взойдёт солнце, брось ножницы в море, свистни три раза – и ты будешь счастлив, как прежде.
С первыми лучами утреннего солнца мальчик бросил ножницы в море, свистнул три раза, и от дворца не осталось и следа.
Когда он вернулся домой, на пороге старой лачуги стояла его мать. Она ждала сына и улыбалась своей прежней ласковой улыбкой.

Вопросы и задания

 1. Расскажи, каким образом мальчик получил волшебные ножницы и что он стал незамедлительно делать.

Мальчик получил волшебные ножницы от рыбке. Когда он получил эти ножницы он стал вырезать из листьев дворец, деревья, цветы. Он вырезал из бумаги одежду для матери, для отца и для себя и потом они жили очень богаты.
2. Почему он вернул ножницы рыбке, и как мать отнеслась к его поступку?

Мальчику не понравился богатый жизнь, он хотел прежнюю жизнь. Мама не позволил мальчику дружить с ребятами, а потом когда мальчик вернул ножницы рыбке мама нечего не  сказала и улыбалась.
3. Сказка называется «Счастливый мальчик». Когда же мальчик чувствовал себя счастливым?

Мальчик был счастливым когда они не были богатыми и жили обычный жизнью.
4. В каких словах заключена главная мысль сказки? Прочти их.

Ведь богатство, не нажитое трудом, не приносит радость и счастье.

 

5. Дополни словами из текста:

Мальчик побежал домой и вырезал из бумаги одежду для матери, отца и себя. Облачившись в шелка и бархат, они отправились во дворец и зажили богаче всех соседей.

Ведь богатство, не нажитое трудом, не приносит радость и счастье.

Когда он вернулся домой, на пороге старой лачуги стояла его мать. Она ждала сына и улыбалась своей прежней ласковой улыбкой.

 

Домашнее задание 2:

Текст-диалог 29 а) ( неверху) выучить пересказывать очень близко к тексту.

Письменно в блогах:

Задание 1. Расположите предложения в правильной последовательности и вы получите текст

«Мы переехали в новый район».

 1. А сейчас я учусь в новой школе.
 2. Там остались мои друзья.
 3. Конечно, здесь у меня уже есть новые друзья.
 4. Район, где мы теперь живём, новый. Здесь многоэтажные современные дома, широкие улицы,много магазинов.
 5. Недавно мы купили новую квартиру и переехали туда.
 6. Там находится школа, где я учился девять лет.
 7. Два раза в неделю я хожу на стадион, а в воскресенье хожу в бассейн.
 8. Рядом лес, где зимой я и мой отец катаемся на лыжах.
 9. Моя семья небольшая: я, мама, папа и бабушка.
 10. Когда мои родители купили эту квартиру, я не хотел переезжать в новый район.
 11. Меня зовут Андрей. Я живу в Москве и учусь в школе.
 12. Но старые друзья не забывают меня. Мы часто встречаемся.
 13. Ведь раньше мы жили в центре.
 14. В нашем районе есть бассейн и стадион.

 «Мы переехали в новый район».

Меня зовут Андрей. Я живу в Москве и учусь в школе. Моя семья небольшая: я, мама, папа и бабушка. Недавно мы купили новую квартиру и переехали туда. Когда мои родители купили эту квартиру, я не хотел переезжать в новый район. Ведь раньше мы жили в центре. Там находится школа, где я учился девять лет. Там остались мои друзья. А сейчас я учусь в новой школе. Конечно, здесь у меня уже есть новые друзья. Но старые друзья не забывают меня. Мы часто встречаемся. Район, где мы теперь живём, новый. Здесь многоэтажные современные дома, широкие улицы, много магазинов. В нашем районе есть бассейн и стадион. Два раза в неделю я хожу на стадион, а в воскресенье хожу в бассейн. Рядом лес, где зимой я и мой отец катаемся на лыжах.

 

Задание 2. Расположите реплики диалога «Воскресенье» в правильной последовательности.

1. – Немного.

 1. – Смотрю телевизор, если идёт хороший фильм, читаю, перевожу. Ну, до завтра!
 2. – Олег, что вы будете делать в воскресенье?
 3. – А когда и где вы встречаетесь?
 4. – Вы рано встанете?
 5. – Это хорошо. Обычно в шесть часов меня ждёт Том, мы вместе занимаемся. А что ты дела-

ешь вечером?

 1. – До завтра.
 2. – Утром мы едем кататься на лыжах.
 3. – Не поздно, в три или в четыре часа.
 4. – Как обычно, в восемь часов. А ты катаешься на лыжах?
 5. – Тогда едем вместе. Мы катаемся в парке, там очень красиво.
 6. – А когда вы возвращаетесь?
 7. – В девять часов в метро «Сокольники».__

 

Текст.

– Олег, что вы будете делать в воскресенье?

– Утром мы едем кататься на лыжах.

– А когда и где вы встречаетесь?

– В девять часов в метро «Сокольники».

– Вы рано встанете?

– Как обычно, в восемь часов. А ты катаешься на лыжах?

– Немного.

– Тогда едем вместе. Мы катаемся в парке, там очень красиво.

– А когда вы возвращаетесь?

– Не поздно, в три или в четыре часа.

– Это хорошо. Обычно в шесть часов меня ждёт Том, мы вместе занимаемся. А что ты делаешь вечером?

– Смотрю телевизор, если идёт хороший фильм, читаю, перевожу. Ну, до завтра!

– До завтра.

 

Posted in English, Uncategorized

Check your progress…

1. a) 1. Today is the longest day of the year.

2.For me, Geography more diffucult than Maths. I’ts is difficult for me to remember facts about countries.

3. History is the easiest subject at school.

4. I feel dreadful! This is the worst day on my life!

5. I don’t argue with Joe, because he’s bigger than me.

6. Sally is better than me at Art.

7. I thing my ruselts will be worse this year than last year.

8. If you want to be fit, a healthy diet and lots of exercise are the most impoortant things.

 

b) Saturday

1. At 10.00 she’s having a driving lesson.

2. At 3.00 she is meet Gerard in cafe.

3. At 6.00 she and Sue going to the cinema.

Sunday

4. At 12.30 she and Wendy lunching.

5. At 5.00 doing homework.

6. At 7.30 cousins arrive from Canada!

 

2. a) 1. When I speak English I sometimes make mistakes in grammar, but I can still communicate with Englih speakers.

2. Excuse me what does this word mean?

3. Iwant my pronunciation to be better, so I listen to cassettes and imitatthe speakers.

4. For homework, our teacher sometimes gives us texts in English and we have to translate them into our language.

5. My father speaks good English, but he has a very strong accent.

6. When I don’t know a word, I try to guess the meaning. If I can’t do that, I look up the word in my dictionary.

 

b) In\on water – swimming, snorkelling, canoeing, surfing, windsurfing.

not in\on water – climping, camping, horse riding, sightseeing, sunbathing.

Posted in Տնային աշխատանք, Քիմիա, Uncategorized

Սպիրտի թորում. քիմիա

Картинки по запросу թորման սարք

Օգտագործում ենք հետևյալ սարքավորումները՝ կլորատակ կոլբ, քիմիականսառնարան, սպիրատյրոց:

Օգտագործվող նյութեր`սպիրտ և ջուր

Իդեպ այս եղանակով կարող ենք առանձնացնել տարբեր համասեռ  խառնուրդներ: Կլորատակ  կոլբի մեջ  լցնում ենք  թորվող  հեղուկը: Հեղուկը գոլորշիանում է և թորվում:

Posted in Հայոց Լեզու

Հայոց լեզու.24.11. Ղ-Խ ուղղագրություն

Կետերի փոխարեն գրել Ղ կամ Խ.

ա/ աղցան, խախտել, փոխնորդ, պղպեղ, դաղձ, բողկ, դժխեմ, գաղտնիք, ներգաղթ, բախտավոր, կողք, աղքատ, ախտածին, պղպջակ, խրոխտ, սխտոր, եղերերգ, գողտրիկ, դժոխք, ծախսել:

բ/ եղջյուր, հաղթանդամ, ժխտել, խրախճանք, գաղջ, գեղջուկ, մառախուղ, տաղտուկ, զեղչել, կխտար, սանդուղք, կեղտակորույս, ջրախեղդ, ծաղկեպսակ, վխտալ, ոսկրախտ, հաղթանակ:

գ/ ժանտախտ, գաղտագողի, վախճան, աղտահանել, կաղկանձել, տաղերգու, զղջալ, հաղթահարել, կմախք, ընձուղտ, լեռնաշղթա, եղկելի, հղփանալ, փեղկ, ուղտապան, ուխտադրուժ, ախտահարվել, աղտոտ:

դ/ աղճատել, հարբուխ, խեղանդամ, ախտ (հիվանդություն), աղտ (կեղտ), ուղտ (կենդանի), ուխտ (երդում), հարբուխ, խոզապուխտ, թախծադեմ, կարմրախտ, թուղթ, շղթայակապ, գաղտնապահ, տառեխ, հղկել, գաղտնի, փողկապ, ապերախտ, անեղծ, փոցղ, ախտորոշում, եղբայր:

ե/ թղթատար, նախատինք, պանդուխտ, եղյամ, բքախեղդ, կեղծավոր, թախանձել. կողպեք, կթխա (գավաթ), ձաղկել, ձախորդ, նախշազարդել, նախօրե, քաղց, հեղգ (ծույլ), կեղտոտ, հեղձուցիչ, բեղ, փտախտ, ակնբախ, աշխետ (ձի), ապաբախտ, արտագաղթ, գաղտնածածուկ, ծաղկահյուս, շարժասանդուղք:

զ/ խեղդուկ, մաղթանք, դշխուհի (թագուհի), մղկտալ, զմրուխտյա, բաղձալի, Ջավախք, ուխտատեղի, ողկույզ, նողկալի, ապուխտ, սեղմել, թխվածք, շաղկապ, ողբերգակ, թուխպ, ողջ, դրախտային, ուղտափուշ, գաղթօջախ, բարեբախտ, ծաղկազարդ, բախտակից, սանդղահարթակ, դժբախտ, թախծաժպիտ, թոքախտ: