Posted in Երկրաչափություն, Uncategorized

Նախագծային շաբաթ․ Երկրաչափություն. 31.01.2019թ․

է.PNG

Պատ․՝ A կետով կարելի է տանել անթիվ-անհամար ուղիղներ։

թ.PNG

Պատ․՝ A և B կետերով կարելի է տանել ուղիղ, այն էլ միայն մեկը։

փ.PNG

Պատ․՝ A, B և C կետերով կարելի է տանել մեկ ուղիղ։

ձ.PNG

Պատ․՝ Երեք հատման կետ կամ մեկ կետ:

ջ.PNG

Պատ․՝ Այո

ւ.PNG

Պատ․՝ Ոչ

և.PNG

Պատ․՝ MB=7,5

ր

Պատ․՝ CD=22

չ

Պատ․՝ PN=13

Õ³

Պատ․՝ MF=16

FN=12

d5a7d5a7

Պատ․՝ AB=18

d5a9d5a9

Պատ․՝ MF=14

FN=5

d683d683

1.PNG

d5b1d5b1

2.PNG

d5bbd5bb

16

Պատ․՝ Այո

17

Պատ․՝ 6 անկյուն

18

Պատ․՝ 20

19

Պատ․՝ 32,5

20

Պատ․՝ ABD=70°
DBE=35°
EBC=35°
ABE=105°

21

Պատ․՝ 4

22

Պատ․՝

թթ նկար

23

Պատ․՝

թփ նկար

24

Պատ․՝ Այո

25

Պատ․՝ 180°

26

Պատ․՝ 2,(7) %

27

Պատ․՝ 9 անգամ

28

Պատ․՝ <AOB=36°

<BOC=120°

<COD=24°

29

Պատ․՝ <ABD=30°

<DBC=47°

30

Պատ․՝ <ABD=66°

<DBC=89°

31

Պատ․՝ 30°, 90°

32

Պատ․՝ <ABD=20°
<DBE=60°
<EBC=80°

33

Պատ․՝ <ABD=34°
<DBE=51°
<EBC=85°
<ABE=85°
<DBC=136°

34

Պատ․՝ Ոչ

35

Պատ․՝ Բութ

36

Պատ․՝ 137°

37

Պատ․՝ 75°, 105°

38

Պատ․՝ 70°, 110°

39

Պատ․՝ 45°, 135°

40

Պատ․՝ 30°, 150°

41

Պատ․՝ 144°

42

Պատ․՝ 6

43.png

44

Պատ․՝ Հակադիր՝ <CBN – A<BM
Կից՝ <ABC – <BCN
<CBN – <MBN
<MBN – <AMB
<AMB – <ABC

45

Պատ․՝ 55°

46

Պատ․՝ 45°

47

Պատ․՝ Այո

48

Պատ․՝ Ոչ

49

Պատ․՝ Այո

50

51.PNG

52.PNG

53.PNG

Posted in Քիմիա, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Լաբարատոր աշխատանքներ. քիմիա

photo_2019-01-30_22-30-59

Առաջին փորձ.

Նյութեր՝ կալիումի պերմագանատ, սպիրտայրոց, փայտիկ, ամրակալ, փորձանոթ:

Փորձանոթի մեջ լցնում ենք կալիումի պերմագանատ, փակում ենք և իջեցնում ենք անոթի մեջ։ Փորձանոթը տաքացնում ենք սպիրտայրոցի միջոցով։ Քանի որ թթվածինը ծանր է, այդ պատճառով այն հավաքում ենք բաց անոթում։ Այնուհետև մարխի միջոցով ապացուցում ենք թթվածնի առկայությունը, մախը բոցավառվում է։

 

Երկրորդ փորձ.

Նյութեր՝ ածուխ, սպիրտայրոց, անոթ, աքցան:

Աքցանով վերցնում ենք ածուխը, տաքացնում ենք և իջեցնում թթվածնով հավաքված անոթի մեջ։ Ածուխը բոցավառվում է։

 

Երրորդ փորձ. թթվածնի ստացումը ջրածնի պերօքսիդից.

Նյութեր՝ անոթ, կատալիզատոր՝ մանգան (Mn), ջրածնի պերօքսիդ, սպիրտայրոց:

Տարրայի մեջ լցնում ենք կատալիզատորը, վրան լցնում ենք ջրածնի պերօքսիդ և բուռն սկսում է անջատվել թթվածինը, որը ստուգում ենք մարխի միջոցով։

 

Չորրորդ փորձ.

Նյութեր՝ մոմ, անոթ, ջուր:

Մոմ վառում ենք և դնում ջրով լի տարայի մեջ: Մոմը հանգում է, քանի որ թթվածինը պակասում է: 

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Նախագծային աշխատանք. մաթեմատիկա. 30.01.19

Կրկնողություն

Փորձիր կատարել հետևյալ համարները, 8-րդ դասարանի հանրահաշվի գրքից՝

31. ը) {3x-2y-4=0 |{3x-2y=4
{x+5y-7=0 |{x+5y=7
x=7-5y
3(7-5y)-2y=4
21-15y-2y=4
-17y=-17 – 17y=17
y=1
x=7-5

(2; 1)

36. ա) {x+2y-3=0 |{x+2y=3
{2x-3y+8=0 |{2x-3y=-8
x=3-2y
2(3-2y)-3y=-8
6-4y-3y=-8
-7y=-14 – 7y=14
y=2
x=3-4

(2; -1)

82. բ) {x-y=10
{x/3+y=70
x=y+10
y+10/3+y=70
2y/3=60
2y=20
y=10
x=20

(20;10)

145. ա) 35*33=38
բ) 43*43=46
գ) 24*2-2=22
դ) (53)2=56
ե) (43)5=415
զ) 23*33=63
է) 45:42=47
ը) 35:3-2=37

թ) (2*3)5=65

160. բ) 1-a3/1+a+a2=(1-a)(1+a+a2)/1+a+a2=1-a
գ) x3-y3/x2-y2=(a-b)(a2+ab+b2)/(a-b)(a+b)= a2+ab+b2/a+b

167. ա) x/4x+x2 և 4/3x+12  –  4x+12/7x+12+x2 և 4x+x2+4/7x+12+x2  –  4x/7x+x2 և 4x+1/7x+3
գ) x-3/4-x2 և 5x/x2-4  –  x+x2-12 և 5x+4-x2

190. ա) a+1/7x*5x/a+1=5x/7x

416. ա) 2x-4>0  –  x=(2;+∞)
բ) 3x-1<0  –  x=(-∞;1/3)
գ) -2x-4>0  –  x=(-∞;-4/7)
դ) 7x+4<0  –  x=(-∞;-3)
ե) 4x+3>0  –  x=(-0,75;+∞)

զ) -4x+3<0  –  x=(-∞;-1)

503. է) √0,09 > √4/25
ը) √9/4 > √64/49
թ) √1/4 < 1/4
Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտություն. նախագիծ

Related image

Անչափահաս երեխայի իրավունքները՝

Նպատակ՝ Երեխաների իրավունքների ուսումնասիրում, ծանոթացում, հարցումների միջոցով հասարակական կարծիքի բարձրացում։

Խնդիր՝ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ շատ ժամանակ մեծահասակները սահմանափակում են երեխաների իրավունքները, որը վերջում մեծ խնդիր է դառնում։ Մենք ցանականում ենք այդ խնդրին լուծում տալ նրանով, որ յուրաքանչյուր երեխա և մեծահասակ իմանա անչափահաս երեխաների իրավունքները, որպեսզի տիրի հավասարակշռություն։

Ընթացիկ փուլ՝ Օգտվելու ենք տարբեր կայքերից, զրուցելու ենք հասակակիցների և մեծահասակների հետ, շարադրելու ենք մեր կարծիքը:

Արդյունք՝ Աշխատանքի ամփոփումը լինելու է պատում, հետազոտական աշխատանք, որով էլ մենք պատրաստվում ենք անչափահաս երեախաների իրավունքների մասին խոսել, ձուլելով դրանք նաև հասարակական կարծիքների հետ։

Պատում՝

Երեխաներն իրենց տարիքային, մտավոր և ֆիզիկական զարգացվածության մակարդակի ուժով համարվում են խոցելի հատուկ խումբ և կարիք ունեն մշտական հոգատարության ու պաշտպանության: 1993 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը, վավերացնելով «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, պարտավորվեց իր օրենսդրությունը համապատասխանեցնել կոնվենցիայի դրույթներին: Կոնվենցիայի վավերացմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է, որ երեխան իր անհատականության լիակատար եւ բազմակողմանի զարգացման համար պետք է մեծանա ընտանեկան միջավայրում, երջանկության, սիրո եւ ըմբռնման մթնոլորտում եւ որ, երեխան պետք է պաշտպանված լինի բռնության բոլոր ձեւերից  եւ ունենա Կոնվենցիայում նշված բոլոր իրավունքները:   Երկրի բարեկեցության ամենակարեւոր նախադրյալներից է երեխաների շահերին նպատակաուղղված պետական քաղաքականությունը: 1996 թվականին ընդունվեց «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը, որը հիմք հանդիսացավ Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների իրավունքների պաշտանության համակարգի ձեւավորման համար: Յուրաքանչյուր երեխա ունի ամեն տեսակի (ֆիզիկական, հոգեկան և այլ) բռնությունից պաշտպանության իրավունք: Ցանկացած անձի, այդ թվում` ծնողներին կամ այլ օրինական ներկայացուցիչներին, արգելվում է երեխային ենթարկել բռնության կամ նրա արժանապատվությունը նվաստացնող պատժի, կամ նմանօրինակ այլ վերաբերմունքի: Երեխայի իրավունքների և օրինական շահերի ոտնահարման դեպքում խախտողը պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Յուրաքանչյուր երեխա ունի մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության իրավունք: Երեխայի հայացքները, համոզմունքները և կարծիքը ենթակա են նրա տարիքին և հասունությանը համապատասխան պատշաճ ուշադրության: Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի ազատորեն արտահայտելու իր կարծիքը, որոնելու, ստանալու և հաղորդելու գաղափարներ ու տեղեկատվություն հաղորդակցության ցանկացած միջոցով: Երեխայի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը կարող է սահմանափակվել օրենքով: Յուրաքանչյուր երեխա ունի կրթություն ստանալու և ուսումնական հաստատություն ընտրելու իրավունք: Պետական համապատասխան մարմինները ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ երեխայի անհատականության դրսևորման, տաղանդի, մտավոր և ֆիզիկական ունակությունների զարգացման համար` հիմնելով հանրակրթական, մասնագիտական դպրոցներ, մարզական, տեխնիկական և մշակութային ստեղծագործական մանկական կենտրոններ և այլն: Երեխայի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը նրա ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների հիմնական պարտականություններից է: Յուրաքանչյուր երեխա ունի հանգստի և ժամանցի, իր տարիքին համապատասխան խաղերին և միջոցառումներին ազատորեն մասնակցելու իրավունք: Երեխայի իրավունքների պաշտպանության աշխատանքներն իրականացվում են երեխայի իրավունքների պաշտպանության տարեկան ծրագրերով (այսուհետ` Տարեկան ծրագիր) սահմանված ժամկետներում և կարգով:

Կարծիք՝

Ես վերցրեցի հենց այս թեման քննարկելու համար, քանի որ այն ինձ համար իսկապես կարևոր թեմա է: Կարծում եմ, որ բոլոր նշված կետերը հարկավոր են և ընտանիքում պետք է լինի հավասարակշռություն, երեխան պետք է ունենա իր իրավունքները, իմանա դրանք և չանցնի չափերը, սահմանները: Երեխային ճնշած պահել չի կարելի, քանի որ գալիս է տարիք, երբ արդեն որոշ փոքր հարցերում երեխան կարող է փոքրիկ ընտրություններ կատարել, որպեսզի հասկանա, այլ ոչ թե նրան ստիպեն իր ծնողները և դրդեն, որ չսիրելով, առանց ցանկություն զբաղվի ինչ-որ բանով: Կարևոր է, որ ընտանիքում պահպանվեն և չանտեսվեն երեխայի իրավունքները:

Աղբյուրներ՝ Երեխայի իրավունքներ

ՀՀ օրենքը երեխայի իրավունքների մասին

Նախագծի մասնակցիներ՝ Մերի Թոռունյան, Սվետլանա Մելքումյան, Համբարձում Մանջոյան

Խորհրդատու ուսուցիչ՝ Դիանա Նազարյան

Posted in English, Uncategorized

Translation. from Armenia into English. part 2

ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ – ԾՈՎԻ ԳՈՐՏԵՐԸ

Ծովի գորտերը խորհուրդ անելով՝ ասացին.

— Ինչո՞ւ ենք տռզած փորերով ու դեղնած մաշկով խեղդվում ջրերում, դուրս գանք ցամաք ու ապրենք ուրիշների պես։

Ծերերից մեկն ասում է.

— Հայրս պատվեր է տվել ինձ, որ ծովի ապաստանը չթողնեմ, որովհետև բնությամբ երկչոտ ենք, գուցե դուրս գանք ու սարսափելով ետ դառնանք և ցույց տանք մեր երկչոտությունը։

Չլսեցին խորհուրդը և դուրս ելան, բայց ոտնաձայն լսելով՝ փախան ու կրկին խորասուզվեցին ծովը։

Առակիս մեջ իմաստություն կա. նախ պետք է սեփական կարողությունը ճանաչել և ապա տեղը կամ գործը փոխել։

Mkhitar Gosh – Frogs of sea

The frogs of the sea, said.

“Why do we drown in the water, with inflated belly and yellowish skin? Let’s go out and live like others.

One old frog says:

“My father ordered me to leave the shelter of the sea because we are scary in nature, and maybe we’ll get out and terrify back and show our scary.

They didn’t listen, and went out, but when they heard footfall, they fled and drowned again into the sea.

There is wisdom in my story. First, it must recognize its own capacity and then change its place or work.

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ – ԵՐԿՈՒ ՆԿԱՐԻՉ

Մի թագավոր շինեց գեղեցիկ դարբաս և կամեցավ զարդարել այնպիսի նկարներով, որոնց նմանը ոչ մի տեղ չէր եղել: Ընտրեց երկու նկարիչների, մեկին տվեց մի պատը, մյուսին՝ մյուս պատը և նրանց միջև վարագույր քաշեց: Երբ նկարիչներն ավարտեցին իրենց գործը, թագավորը եկավ ու տեսավ, որ մեկը նկարել էր գեղեցիկ պատկեր և շատ հավանեց: Իսկ մյուսը ոչինչ չէր նկարել, նա պատը շատ գեղեցիկ սարքել ու կոկել էր հայելուց ավելի լավ: Երբ թագավորը տեսավ, որ չի նկարել, այլ միայն կոկել է, զարմացավ և ասաց.

— Դու ի՞նչ ես արել:

Նա ասաց.

— Ես ցույց կտամ իմ գործը:

Եվ ապա վեր քաշեց միջի վարագույրը: Երբ լույսը ծագեց ու լուսավորեց կոկած պատը, այն ժամանակ մթնեց նկարազարդ պատը, որովհետև հայելու մեջ երևում էին այն բոլոր նկարները, որ նկարված էին մյուս պատի վրա: Եվ թագավորն ասաց.

— Սա մյուսից գեղեցիկ է:

Vardan Aygektsi – Two painter

One king built a beautiful wall and wanted to decorate with paintings like no other. He chose two painters, one to gave one wall, one to another, the other wall and a curtain between them. When the painters finished their work, the king came and saw that someone had painted a beautiful picture and liked it very much. And the other didn’t paint anything, he made the wall very beautiful and it was better, than a mirror. When the king saw that he had not painted it, he only caught it, and he was amazed and said:

“What have you done?”

He said.

– I will show my work.

And then he pulled the curtain down. When the light emerges and illuminated the dark wall, then the painted wall darkened, because all the pictures on the other wall were painted in the mirror. And the king said:

– This is most beautiful, then the other.

Posted in Պատմություն

Պատմություն. նախագծային շաբաթ.

Նախագիծ «Երևանի հնամենի մառաններն ու գինու պատմությունը»

Գինեգործությունը Հայաստանում՝ վերադարձ արմատներին…

Գինու փորձագետ Յուրի Յուդիչն անդրադարձել է հայկական գինեգործության ոլորտին: Արևոտ Երևանում ու մոտակա գինեգործական շրջաններում մի քանի օր անցկացրած Յուդիչը փաստում է, որ հնագույն ժամանակներից Հայաստանում արմատավորված գինեգործությունը մոռացության ու լռության  փուլից հետո, ակտիվ վերածննդի շրջանում է: Յուդիչը հիշում է, աստվածաշնչյան լենգենդի համաձայն՝ ջրհեղեղից փրկված Նոյի տապանը կանգ առավ Արարատի ստորոտին, հենց այստեղ էլ Նոյը սկսեց զբաղվել խաղողագործությամբ: Ինչ էլ որ լինի,  եթե Վրաստանն այսօր պաշտոնապես ճանաչվում է խաղողագործության հայրենիքը, ապա Հայաստանը, իհարկե ոչ առանց հիմքի, վիճարկում է  գինեգործության առաջին հայրենիքը լինելու իրավունքը: Բանն այն է, որ 2011 թվականին Վայոց ձորում՝ Արենիի քարանձավերից մեկում հայտնաբերվեց աշխարհում ամենաահին «գինու գործարանը»: Այստեղ գտել են գինու մամլիչներ, խմորիչներ, դրանց ծագման մոտավոր թիվը՝ մ.թ.ա. 4100 թ.: Սա գինու արտադրության ամենահին հաստատված դեպքն է, և վկայում է  վաղ այգեգործության և խաղողագործության մասին: Այսօր Հայաստանում 17.3 հազար հա  խաղողի այգիներ կան, աճեցվում են  մոտ 400 տեղական սորտեր, որոնցից 30 սպիտակ և 25 կարմիր սորտեր են: Հայաստանը ակտիվորեն որոնում և հաջողությամբ գտնում է ազգային սորտեր, դրանցից առավել հայտնի են Արենին  կամ Ոսկեհատը: Այսօր Հայաստանում գինեգործությունը ճանաչվում է որպես տնտեսության գերակա ճյուղ: Խաղողի նոր այգիների հիմնումը սկսել է մոտ 10 տարի առաջ, այնպես որ կարելի է ասել, որ Հայաստանի գինեգործությունը դեռ շատ երիտասարդ է: Գինու փորձագետը եղել է Արմավիրի, Արագածոտնի, Արարատի, Վայոց Ձորի մարզերում գտնվող գինու գործարաններում, համտեսել Արմաս, Կարաս, Ոսկեվազ, Ոսկենի և այլն:

Posted in Բնագիտական թարգմանություններ, Բնագիտություն 2016-2017, Uncategorized

Կենսաբանություն. նախագծային շաբաթ.

Օստեոխոնդրոզ հիվանդության մասին…

Ի՞նչ է օստեոխոնդրոզը

Օստեոխոնդրոզը ողնաշարային հիվանդություն է, որի ժամանակ առաջանում միջողային դեգերատիվ-դիստրոֆիկ խախտվումներ: Օստեոխոնդրոզի զարգացման ժամանակ դեգերատիվ-դիստրոֆիկ վնասվածքները տարածվում են ողնաշարի հյուսվածքներով: Հիմնական նշանը, որը ցույց է տալիս օստեոխոնդրոզի հիվանդության զարգացումը, դա մեջքի, մարմնի ցավն է:

Օստեոխոնդրոզի պատճառները

 • մարմնի ֆիզիկական բեռնվածություն
 • նեռվա-էմոցիոնալ հյուծում
 • մթնոլորտային խանգարումներ, թունավորում, ստամոքս-աղիքային համակարգի խանգարում
 • մասնագիտական վտանգները, մասնավորապես, էլեկտրոնային հարթակների վրա աշխատելը
 • գինետիկ կանխատեսումներ
 • ակտիվ աճի ժամանակահատվածում կախվածության խախտում, սկոլիոզ
 • անհարմար կոշիկի օգտագործումը
 • երկարատև կամ հաճախակի օրգանիզմի ջրազրկումը
 • ծխախոտի օգտագործումը

Օստեոխոնդրոզի հատկանիշները

 • ցավեր մեջքի, մարմնի, ուսերի հատվածում
 • անհանգստություն, մարմնի որոշակի դիրքերում առաջացած մարմնի շարժումների խստություն, կռում, վերածում, աճող մկանային լարվածություն
 • մկանային անհանգստություն
 • գլխացավեր, գլխապտույտներ, գերհոգնածություն
 • ցավեր սրտի մոտ
 • ձեռքերի զգայունության խախտում
 • մկանային հիպոթոնիա

Բուժում

Բուժումը հիմնված է ինտեգրված մոտեցման վրա և կախված է փուլերից, տևում է 1-ից 3 ամիս ինտենսիվ թերապիայի հիման վրա: Հիվանդության օստեոխոնդրոզի թերապիան իրականացվում է երկու ուղղությամբ `կախված օստեոխոնդրոզի և հիվանդի առողջության աստիճանից: Հիվանդության պահպանողական բուժումը բաղկացած է դեղամիջոցներից, կատարելով վարժությունների շարք: Վիրաբուժական բուժումը գրեթե ցանկացած իրավիճակում չի կարող լինել առաջին ընտրման մեթոդ և նախատեսված է երկարատև պահպանողական թերապիայի վրա: Բացի բժշկական թերապևտներից, անհրաժեշտ է հետևել ընդհանուր առաջարկներին, հետևել դիետայի, անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել վերականգնման համար:

Աղբյուրը՝ https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/pochemu-voznikaet-osteohondroz-i-kak-ego-lechat/