Posted in English

Which is the best way to achieve success

There are both good and bad moments in our lives. We often succeed, often we do not. So I don’t think there is a special way to always succeed. In general, the only best way to succeed is not to give up endless failures. Failures make us stronger. You will lose success very soon without any failure because you will not appreciate it as much as a success after many failures. Those who don’t give up, always move forward, are not afraid of risks, they succeed in life. The best way to achieve success is to understand why you want to succeed and do your best for that. It’s also very important never to be satisfied with one success because there is always a need to do more and improve your success.

Posted in Գրականություն

Գրականություն. 19.04.22

Այսօր ստեղծվող գրականություն

Անրի Գրիգորյան – Եզրին

Այս պատմվածքում հերոսը տեսնում էր ինչ-որ կնոջ, որին չէր ճանաչում, բայց այդ կինըմիշտ հայտնվում էր նրա դժվարին պահերին, ինչ-որ անհասկանալի երևույթներից խոսում, քննարկում, չնայած հերոսը այդպես էլ չէր կարողանում հիշել նրան: Կարծում եմ, որ այդ կինը հերոսի ներքին <<ես>>-ն էր, ով միշտ հայտնվում այն պահերին, երբ նա չգիտեր ինչ անել: Ամեն անգամ, երբ նա նստում էր պատուհանագոգին՝ ինքնասպանության գործելու մտքով, հայտնվում էր այդ կինը և նրան համոզում, զրուցում իր հետ, ինչ-որ բաներ էր հիշեցնում ընտանիքից: Ինձ թվաց, որ հերոս ինքն իր հետ անհաշտության մեջ է, չի հասկանում, թե ինչ է ուզում և կռվում է ինքն իր դեմ: