Posted in Խորացված, Uncategorized

Քերականություն. հոմանիշ-հականիշ

Որ շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ.

1. 1) աստանդական, ասպնջական, հյուրընկալ, վանատուր

2) վայրագ, փառասեր, մեծամիտ, անհարգալից

3) համայն, ամենայն, ամբողջ, բովանդակ

4) դրացի, հարևան, կողակից, դրկից

2. 1) հյուրընկալ, ասպնջական, վանատուր, վաղնջական

2) վտանգազերծ, ապահով, անվնաս, անաղարտ

3) ծավի, լաջվարդ, բիլ, դեղձան

4) սերել, ծնվել, ծագել, առաջանալ

3. 1) գուցե, թերևս, հավանորեն, ըստ երևույթին

2) խառնվել, միանալ, ձուլվել, անէանալ

3) հրապուրիչ, դյութիչ, հմայիչ, հուզիչ

4) անշեջ, մշտաբորբ, անմար, անխոտոր

4. 1) թափառական, աստանդական, դյուրաշարժ, նժդեհ

2) մագ, գիսակ, հեր, ագի

3) ակնդետ, սևեռուն, անքթիթ, ուշադիր

4) ունևոր, մեծատուն, հարուստ, գծուծ

Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից.

1. 1) զարդարուն-անպաճույճ, վաստակել-վատնել, երերուն-անկայուն

2) աղտեղություն-մաքրություն, սեղմ-ճապաղ, հեղհեղուկ-անհողդողդ

3) գովել-դրվատել, սնապարծ-համեստ, անպտուղ-բարունակ

4) իրազեկ-անտեղյակ, առինքնել-վանել, փակել-գոցել

2. 1) խոչընդոտել-նպաստել, ստերջ-անջրդի, հուսահատվել-գոտեպնդել

2) անհամեստ-փառամոլ, ապառիկ-կանխիկ, ընդգրկուն-ծավալուն

3) էական-առանցքային, փութկոտ-ծանրաշարժ, բաց-գոց

4) վաղանցիկ-մշտամնա, ապերջանիկ-բախտավոր, հետամտել-խուսափել

3. 1) սինլքոր-վեհանձն, պարպել-լիցքավորել, տարտամ-կենսախինդ

2) քչախոս-շաղակրատ, հուռթի-արգավանդ, հարմար-անպատեհ

3) օրհնանք-անեծք, երեց-կրտսեր, կամային-թուլամորթ

4) վեհ-ստոր, անաչառ-արդարադատ, գիտուն-անգետ

4. 1) ցոփ-ժուժկալ, լայնարձակ-անձուկ, օրինական-ապօրինի

2) սուր-բութ, պարզ-պղտոր, վեհանձն-փոքրոգի

3) խայտաբղետ-երթներանգ, մարմանդ-թեժ, կողմ-դեմ

4)վրա-ներքո, բանուկ-սակավագնաց, պակաս-լրիվ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s