Posted in English

Discussions based on famous quotes. project

If everyone minded on their business, the world would rotate faster.

I have chosen  this quote because it’s one of the most important ones for me. You can be the best one in your job and bring your country much success but when you want to do everything, your attention and work can’t be enough for that and it’s obviously that it can’t be as much productive as you want. For that everyone must chose their lovely work, study their profession and try to be the best one in that sphere. You can’t help unless you have any idea about something, you would only disrupt.

He always gave himself good advices, although he often didn’t back it down.

This quote is very up to date because we all love to give advice to others, to help them in their bad situations but when we are in bad situations and need some advice we can’t help ourselves. I think at first we must be able to help us then care about others. We know us better than others and we can help us better than  our friends, family members or relatives.

Posted in Էկոլոգիա

Վառելիքաէներգետիկ ադրյունաբերություն. էկոլոգիա

Այժմ մարդկության օգտագործած էներգիայի 40 %-­ը բաժին է ընկնում նավթին: Նավթ արդյունահանում են աշխարհի ավելի քան 80 երկրներում, իսկ ածուխ արդյունահանվում է աշխարհի ավելի քան 60 երկրներում: Ածխի համաշխարհային ընդհանուր պաշարները գնահատվում են 13,5 տրիլիոն տոննա, որից 51,5%-ը քարածուխն է, 48,5%-ը՝ գորշ ածուխը։ Բնական գազը համեմատած այս երկուսի էկոլոգիապես ամենամաքուրն է և այն արդյունահանվում է գրեթե բոլոր երկրներում: Բնական գազի ամենամեծ պաշարներն ունեն Ռուսաստանը (Ուրենգոյսկի հանքավայր, «Գազպրոմն» ունի աշխարհի գազի պաշարների 17% -ը), Իրանը, Պարսից ծոցի երկրների մեծ մասը, ԱՄՆ-ն և Կանադան։ Եվրոպական երկրներից են Նորվեգիան և Նիդեռլանդները։ Խորհրդային Միության նախկին հանրապետություններից գազի մեծ պաշարներ ունեն Թուրքմենստանը, Ադրբեջանը, Ուզբեկստանը, ինչպես նաև Ղազախստանը (Կարաչագանակի հանքավայր)։

Վառելիքի այրումից յուրաքանչյուր տարի մթնոլորտ են անցնում միլիարդավոր տոննաներով ածխաթթու գազ, 20 միլիարդ տոննայից ավելի արդյունաբերական և այլ թափոններ։ Մթնոլորտում ածխածնի երկօքսիդի ավելացումը ջերմոցային էֆեկտի շնորհիվ խորացնում է օդի և Երկրի մակերևույթի ջերմաստիճանի բարձրացման վտանգը։ Աշխարհի խոշոր շատ քաղաքներում օդը վտանգավոր է դարձել մարդու առողջության համար։ Օդի աղոտության պատճառով իջնում է արտադրողականությունը, քայքայվում են մետաղական ու բետոնե կոնստրուկցիաները, շենքերը, շինություններն ու հուշարձանները։ Զգալի վնաս է հասցվել նաև բուսական ու կենդանական աշխարհին։ Անհետացել են բույսերի և կենդանիների բազմաթիվ հազվագյուտ և թանկարժեք տեսակներ։ Արժեքավոր կենդանիների շատ տեսակներ գտնվում են անհետացման շեմին և գրանցված են «Կարմիր գրքում»։ Էկոլոգիապես բնական գազը հանածո վառելիքի ամենամաքուր տեսակն է։ Այրվելիս շատ ավելի փոքր քանակությամբ վնասակար նյութեր են առաջանում, համեմատած այլ տեսակի վառելիքի հետ։ Սակայն վերջին կես դարի ընթացքում մարդկության կողմից հսկայական քանակությամբ տարբեր վառելիքների, այդ թվում ՝ բնական գազի այրումը հանգեցրել է մթնոլորտում ածխաթթու գազի պարունակության ավելացմանը, որը ջերմոցային գազ է։ Որոշ գիտնականներ, այդ հիմքի վրա, եզրակացնում են, որ կա ջերմոցային էֆեկտի վտանգ և, որպես հետևանք, կլիմայի տաքացում։ Այս առումով, 1997 թվականին ստորագրվեց Կիոտոյի արձանագրությունը `ջերմոցային էֆեկտը սահմանափակելու համար։ 2009 թվականի մարտի 26-ի դրությամբ Արձանագրությունը վավերացվել է աշխարհի 181 երկրների կողմից (այս երկրները միասին կազմում են համաշխարհային արտանետումների ավելի քան 61% -ը)։ Հարկ է նշել, որ նավթարդյունաբերությունը բավականին մեծ վնասներ է հասցնում շրջակա միջավայրին՝ հանգեցնելով ջրային, օդային, հողային ռեսուրսների աղտոտոմանը:

Վառելիքային ռեսուրսներից էկոլոգիապես ամենամաքուրը բնական գազն է և գրեթե բոլոր երկրներում օգտագործվում է այն, որպես վառելիք, քանի որ այն համեմատած մյուսների ավելի քիչ է աղտոտում օդը: Բնական գազը լայնորեն օգտագործվում է որպես վառելիք բնակելի, մասնավոր և բազմաբնակարան շենքերում ՝ ջեռուցման, ջրի ջեռուցման և պատրաստման համար. որպես վառելիք մեքենաների համար (մեքենայի գազային սարքավորումներ, գազի շարժիչ), կաթսայատներ, ջերմաէլեկտրակայաններ, տարբեր սարքավորումներ և այլն։ Նավթը մարդուն դեռ հայտնի է վաղ ժամանակներից: Այն տարբեր նպատակներով (լուսավորություն, դեղանյութեր, ներկանյութեր, շինարարական շաղախ, դիազմոսյան նյութ պատրաստելու համար և այլն) օգտագործել են Չինաստանում (մ.թ.ա. 220 թվականից), Բաբելոնում, Եգիպտոսում, Հյուսիսային Ամերիկայում և այլն։ Միջագետքում և Եգիպտոսում մ.թ.ա III հազարամյակում շենքերի, ջրապատնեշների, նավամատույցների և ճանապարհային շինարարության համար որպես ջրանթափանց և կապակցող նյութ օգտագործում էին ասֆալտից, ավազից և կրից շաղախ։ Նավթը այրում էին կանթեղներում, օգտագործում որպես դեղ, ռազմական գործում՝ բորի, ծծմբի և պղնձի հետ՝ «հրե նետեր» և «հրե կճուճներ» պատրաստելու համար։ Ածուխները հիմնականում օգտագործվում են, որպես հումք մետաղաձուլության և քիմիական արդյունաբերության մեջ։

Գոյություն ունի նաև ոչ ավանդական էլեկտրաէներգիա, որի աղբյուրներն են՝ արևի լույսը, ջրային հոսանքները, քամին, մակընթացությունները, հիդրոթերմալ էներգիան: Վերջին տարիների ընթացքում դրանք լայն տարածում են գտել, և բոլորը իրենց կլիմայից ելնելով փորձում են օգտվել դրանից: Տնտեսական և բնապահպանական առումներով դրանք շատ հարմար և արդյունավետ են, քանի որ ամենակարևորը դրանք վերականգնվող էներգիայի տեսակ են: Ամբողջ աշխարհում 2008 թվականին վերականգնվող էներգիայի բնագավառում կատարվել են հսկայական ներդրումներ. հողմաէներգետիկայի ոլորտում` $52.1 միլիարդ, արևային էներգետիկայի ոլորտում` $33,5 միլիարդ և բիովառելիքի ոլորտում` $16.9 միլիարդ։ Ամերիկայի երկրները այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտում կատարել են $30 միլիարդ, Չինաստանը` $15.6 միլիարդ, Հնդկաստանը` $4.1 միլիարդ ներդրում։ 2009 թվականին վերականգնվող էներգիայի ոլորտում ներդրումներն ամբողջ աշխարհում կազմել են $160 միլիարդ, իսկ 2010 թվականին` $211 միլիարդ։ 2010 թվականին հողմաէներգետիկայի ոլորտում ներդրվել է $94.7 միլիարդ, արևային էներգետիկայի ոլորտում` $26.1 միլիարդ և բիոզանգվածի ոլորտում` $11 միլիարդ։

Posted in Իրավունք

Տարածաշրջանային երկրների իրավական հետքերով


Տարածաշրջանային երկրներից ընտրեցի Իրանը, քանի որ այնտեղ կարծում եմ արգելքները չափից շատ են, որը կապված է կրոնի հետ: Նրանք ունեն կրոնական և իրավական օրենքների ժողովածու, որը կոչվում է Շարիաթ: Այն մշակվել է Արաբական խալիֆայությունում՝ 7-12-րդ դարերում: Իսլամական ավանդույթի մի մասն էկազմում: Մուսուլմանների կրոնական հիմնական պարտավորությունների մասին պատվիրաններից բացի, ընդգրկում է սեփականության, պետականության, պարտավորական, ժառանգական, քրեական, քաղաքացիական, ընտանեկան, դատավարական և իրավունքի այլ նորմեր։

Շարիաթը քարոզում է հնազանդություն տերերին, համբերություն, հավատարմություն, մարդու կողմից մարդու շահագործում, այլակրոն ազգերի և ժողովուրդների նկատմամբ կրոնական ու ազգային թշնամանք, կնոջը՝ անվերապահ հնազանդություն տղամարդուն։ Արաբ, թուրք, և պարսիկ նվաճողները շարիաթը օգտագործում էին իրենց տիրապետության տակ գտնվող ժողովուրդների անօրինակ հարստահարումը, նրանց նկատմամբ ազգային անհանդուրժողականությունը հիմնավորելու նպատակով։ Շարիաթը պահպանվում է որպես իրավունքի աղբյուր և իսլամի գաղափարախոսության հիմքերից է։

Շարիաթի կիրառումը ներկայումս ամենաթեժ քննարկվող թեմաներից է աշխարհում։ Նիգերիայում շարիաթը ոչ մուսուլմաններին պարտադրելու հետևանքով բռնկվել են միջհամայնքային ընդհարումներ։ Ենթադրաբար Սուդանի բաժանումը պայմանավորված է եղել նաև երկրում շարիաթ մտցնելու հետևանքով։ Որոշ երկրներ, որոնք բնակեցված են իսլամադավան փոքրամասնություններով, թույլ են տալիս տվյալ համայնքներում գործադրել շարիաթի հիման վրա գործող ընտանեկան օրենքներ։ Շարունակաբար բանավաճեր են ընթանում այն մասին, թե արդյոք շարիաթը համատեղելի է աշխարհիկ պետական կարգերի, մարդու իրավունքների, մտքի ազատության և կանանց իրավունքների հետ։

Իրանում խախտվում են մարդկանց իրավունքները, որովհետև նախ կրոն ոչ ոքի չես կարող պարտադրել, իրավոնք չունես մարդուն շահագործել, եթե նրանք այլ կրոն են դավանում, և առհասարակ անկախ կրոնից, սեռից, ազգությունից մարդիկ պարտավոր են հարգել և չխախտել դիմացինի իրավունքները:

Մի այլ հարց են արգելքները, որոնք հիմնականում վերաբերում են կանանց: Կանանց իրավունքները խստորեն սահմանափակված են Իրանում, այն աստիճան, որ կանանց նույնիսկ արգելվում է մարզադաշտերում դիտել տղամարդկանց սպորտը: Այդ արգելքը ներառում է Իրանի ազգային մոլուցքը ՝ վոլեյբոլը: Կանայք ազատազրկման են դատապարտվում ՝ հանուն կանանց հավասար իրավունքների հրապարակավ արտահայտվելու համար: Իրանում կանայք ստիպված են հասարակական վայրերում կրել հիջաբ: Դա նույնիսկ վերաբերում է երիտասարդ դպրոցական աղջիկներին, որոնցից տարրական դպրոց հաճախելու համար նույնպես պահանջվում է հիջաբ կրել: Ավելին, ամուսնացած կանայք չեն կարող նույնիսկ լքել երկիրը առանց ամուսնու թույլտվության: Միշտ խոսվում է կանանց իրավունքներից, բայց Իրանում տղամարդկանց նույնպես արգելվում է կրել բաց հագուստ, այսինքն շորտեր, կարճաթև վերնաշապիկներ և այլն:

Ես կարծում եմ, որ Իրանում մարդու իրավունքները խախտվում են, թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց, իհարկե դա նաև նրանց կրոնից, ավանդույթներից է գալիս, բայց կան բաներ, որոնք մարդու ընտրությունն են և դրանք արգելելու իրավունք կառավարությունը չունի:

Աղբյուրներ՝ https://www.hrw.org/news/2015/10/28/womens-rights-iran

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%A9

Posted in Խորացված

Կանայք, որ փոխեցին աշխարհը. Հիլարի Քլինթոն

Hillary Clinton

Հիլարի Քլինթոնը 2001 թվականին ընտրվելով Ամերիկյան միացյալ նահանգների սենատում դարձավ առաջին Ամերիկացի կինը, ով զբաղեցրել է պետական պաշտոն: 2016 թվականին նա եղել է առաջին կինը Ամերիկայի պատմության մեջ, ով խոշոր քաղաքական կուսակցության նախագահի թեկնածու է դարձել:

Հիլարի Քլինթոնը ծնվել է Չիկագոյում և իր իրավաբանական աստիճանին արժանանալու համար գնացել է Յել համալսարան: Նա ամուսնացել է 1975 թվականին Իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ Բիլ Քլինթոնի հետ: Հետագայում 1993-2001 թվականներին նա եղել է առաջին տիկինը, այնուհետև 2001-2009 թվականներին զբաղեցրել է ԱՄՆ սենատորի պաշտոնը: 2007 թվականի սկզբին Քլինթոնը հայտարարեց նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր ծրագրերի մասին: 2008 թվականին Դեմոկրատական ​​կուսակցության նախնական ընտրությունների ժամանակ նա հրաժարական տվեց, քանի որ ակնհայտ դարձավ, որ Բարաք Օբաման ստացել էր պատվիրակների ձայների մեծամասնությունը: Ազգային ընտրություններում հաղթելուց հետո Օբաման Քլինթոնին նշանակեց պետքարտուղար: Նա երդում տվեց 2009 թվականի Հունվարին և ծառայեց մինչև 2013 թվականը: 2015-ի գարնանը նա հայտարարեց, որ մտադիր է կրկին առաջադրվել Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնու, իսկ 2016-ին նա եղավ ԱՄՆ պատմության մեջ առաջին կինը, ով դարձավ նախագահի թեկնածու խոշոր քաղաքական կուսակցությունից: Հանրապետական ​​կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ իրականացրած արշավից հետո Քլինթոնը պարտություն կրեց այդ տարվա նոյեմբերին կայացած համընդհանուր ընտրություններում:

Երիտասարդ տարիքում Հիլարին ակտիվ էր երիտասարդ հանրապետական ​​խմբերում և 1964 թվականին ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Բարրի Գոլդուոթերի օգտին քարոզարշավ իրականացրեց: Նա Չիկագոյում լսելով Մարտին Լյութեր Քինգ Կրտսերի ելույթը դարձել է դեմոկրատ: Հիլարին 1968 թվականին սովորել է Ուելսլի քոլեջում, որտեղ հիմնականում զբաղվել է ուսանողական քաղաքականությամբ և մինչև 1969 թվականին ավարտելը ընտրվել է բարձր դասի նախագահ: Ամռանը նա աշխատել է տարբեր պաշտոններում, երբ դեռ քոլեջի ուսանող էր: 1971 թվականին նա առաջին անգամ գնացել է Վաշինգտոն՝ որպես Վալտեր Մոնդեյլի աշխատանքային միգրանտների ենթահանձնաժողովում սենատոր: 1972 թվականի ամռանը նա աշխատել է արևմտյան նահանգներում՝ որպես նախագահի դեմոկրատ թեկնածու:

1992 թվականին ամուսնու նախագահական ընտրարշավի ընթացքում Քլինթոնը դարձավ իր ամուսնու դինամիկ և արժեքավոր գործընկերը, և նա, որպես նախագահ նշանակեց Քլինթոնին Առողջապահության բարեփոխումների ազգային աշխատանքային խմբի ղեկավար (1993): 1998-ին Սպիտակ տունը ներքաշվեց Մեքսիկա Լինսկու հետ սկանդալի մեջ: Չնայած նրան, որ Քլինթոնը հրապարակայնորեն աջակցում էր ամուսնուն, ըստ լուրերի, մտադիր էր ամուսնալուծվել: Այդ ամենի հետ մեկտեղ Բիլ Քլինթոնին ԱՄՆ սենատը մեղավոր չճանաչեց և նա մնաց իր պաշտոնում:

1999 թվականին Քլինթոնը որոշեց, որ կառաջադրվի Նյու Յորքի Սենատի պաշտոնի համար, որը զբաղեցնում էր Դանիել Պատրիկ Մոյնիհանը, ով պաշտոնավարման չորս ժամկետներից հետո հեռանում էր պաշտոնից: Քլինթոնը զարմանալիորեն մեծ առավելությամբ հաղթեց հանրաճանաչ հանրապետական ​​Ռիկ Լացիոյին ՝ 55% ընդդեմ 43% -ի: Քլինթոնը դարձավ նախագահի առաջին կինը, ով փնտրեց և ստացավ պետական ​​պաշտոն, և առաջին կինը, որը Նյու Յորքից ընտրվեց ԱՄՆ Սենատում: Նա հեշտությամբ վերընտրվեց 2006 թվականի նոյեմբերին: 2007 թվականի սկզբին Քլինթոնը հայտարարեց, որ պատրաստվում է ձգտել ևս մի նպատակի՝ դառնալ առաջին կին նախագահը: 2008 թվականին Դեմոկրատական ​​կուսակցության նախնական ընտրությունների ժամանակ նա հրաժարական տվեց, քանի որ ակնհայտ դարձավ, որ Բարաք Օբաման ստացել էր պատվիրակների ձայների մեծամասնությունը: Երբ Քլինթոնը դադարեցրեց իր քարոզարշավը, նա իր կողմնակիցների հետ խոսեց ասելով. <<Չնայած այս անգամ մենք չկարողացանք կոտրել այս ամենաբարձր և ամենաուժեղ ապակե առաստաղը, բայց ձեր շնորհիվ դրա մեջ կա 18 միլիոն ճեղք, և լույսը փայլում է այնպես, ինչպես երբևէ, լցնելով բոլորիս հույսով և վստահությամբ, որ հաջորդ անգամ այդ ճանապարհը մենք կանցնենմի փոքր ավելի հեշտ: Մնա ինձ հետ և աջակցիր ինձ, մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք միասին, մենք պատմություն ենք կերտել և դեռ պետք է կերտենք:>>

Շատերը կարծում էին, որ հենց սկզբից Քլինթոնի ընտրությունները կեղծված են եղել: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ բողոքի ակցիաների ֆոնին, Քլինթոնը ստացել է մի շարք աջակցություններ քաղաքական դաշնակիցներից, պատվիրակներից, հայտնիներից և սովորական քաղաքացիներից:

Քլինթոնը 2017-ի մայիսին կրկին հայտնվեց ՝ «Միասին առաջ» քաղաքական գործողությունների կազմակերպության հետ համագործակցելու նպատակով: Քլինթոնը շարունակում էր քննադատել Դոնալդ Թրամփին սոցիալական ցանցերում ՝ սովորաբար արժանանալով նախատինքների կամ ծաղրական արձագանքների: Նախկին առաջին տիկինը շարունակում էր հանդես գալ միջոցառումներին՝ արտահայտելով իր տեսակետները քաղաքականության վիճակի և դրանում իր դերի վերաբերյալ: Քլինթոնը պլանավորում էր կրկին առաջադրել իր թեկնածությունը 2020 թվականին:

Աղբյուրը՝ https://www.biography.com/us-first-lady/hillary-clinton

Posted in English

Assignments for 13.09.2021

NEF Student’s Book Grammar slide 152, page 142 6B Countable and uncountable nouns, /theory/ slide 153, page 143 6B/ex-es/ a,b

6B

a) 1. We had a beautiful weather when we were on holiday. – We had beautiful weather when we were on holiday.

2. They’ve got some lovely furnitures in their house. – They’ve got a piece of lovely furniture in their house.

3. My brother gave me a useful piece of advice. – correct

4. The police has arrested two suspects. – correct

5. I need to buy a new trousers for my interview tomorrow. – I need to buy a pair of new trousers for my interview tomorrow.

6. The staff is very unhappy about the new dress code. – The staff are very unhappy about the new dress code.

7. Your glasses are really dirty. Can you see anything? – correct

8. The homeworks were very difficult last night. – The homework was very difficult.

b) 1. Athlethics is my favourite sport.

2. I bought a pair of/some jeans.

3. Harvey’s clothes look really expensive.

4. The flight crew works hard to make passengers comfortable.

5. I found out a piece of/some useful information at the meeting.

6. Is that vase made of glass?

7. I think I’ll have some time after lunch to help you with that report.

8. I’ve got some good news for you about your job application.

9. We’ve made a lot of progress in the last two weeks.

10. My eyesight is getting worse. I need a new glasses.