Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն…

Լանդշաֆտներ

Անապատակիսանապատային – Արարատյան և Վայքի գոգավորություններ՝ մինչև 1000մ, չոր խիստ ցամքային, չոր ցամաքային, լեռնային գորշ կիսանապատային, աղուտ-ալկալի, կուլտուր-ոռոգելի

Չոր լեռնատափաստանային – Արարատյան դաշտ և Վայք՝ մինչև 1800մ, չոր մերձարաևդարաձային, չափավոր ցամաքային

Լեռնատափաստանային – մինչև 2000-2400մ, բարեխառն լեռնային

Լեռնանտառային – Հյուսիս-արևելյան՝ մինչև 2000մ, իսկ հարավ-արևելք՝ Զանգեզուր՝ մինչև 2400մ, բարեխառն լեռնային և չափավոր շոգ

Մերձալպյան և ալպյան – Հյուսիում՝ 1900-2000մ, հարավում՝ 2400մ, ցուրտ լեռնային, մի քիչ ձյունամերձ

Ձյունամերձ – բարձր լեռների գագաթային մասերում ՝ 3500 մ ավելի, ձյունամերձ, ձյունամերջ գոտու (պարզագույն)