Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն. 15.10-19.10. տնային աշխատանք

Դասի հղումը
1. Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում:

Ռուսաստանն ունի շատ դաշտավայրեր և հարթավայրեր, որոնք զարգացման հարցում դեր ունեն: Նաև դեր ունի բարենպաստ կլիման: Ռոսւաստանը տարբերվում է իր աշխարհագրական դիրքով և մակերևույթների առանձնահատկությունով: Ռուսաստանը ունի շատ օգտակար հանածոներ՝ մետաղներ, ածուխ, նավթ, բնական գազ, ալմաստ: Կենսաբան ռեսուրսներից կարևոր են անտառները և կենդանական աշխարհը:

2. Ուրվագծայի քարտեզի վրա նշել Ռուսաստանի հարևան պետությունները, ափերը ողողողջրային ավազանները:

World_map_blank 1

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Д/з. 15.10-19.10.18

Урок 1. 

Домашнее задание:  «Людей одинаковых на свете нет!» Напишите небольшое сочинение, подтвердив или опровергнув данное утверждение.

Люди разные. Разные внешне, мнениями и вкусами. Если бы люди были одинаковыми, то жизнь была бы неинтересной. Не было бы интереса, поскольку все были бы одинаковы, не было бы никакой разницы, все было бы одинаково, и скоро для всех жизнь стала скучной. Каждый из нас отличается своими мыслями, предпочтением, характерами, мнениями. В жизни нет таких вещей, которые всем могут понравиться. Потому что люди разные, и каждый – личность. Любой из нас восприминимает  жизнь по-своему. Людей одинаковых на свете нет.

 

Урок 2.

Домашнее задание: докажите с помощью текста, что музыка обладает чудесными свойствами.

Музыка обладает чудесным свойствами, потому что когда Моцарт играл музыку старик вспомнил тот день, когда встретилась с Мартой, и он будто видел это все. Я думаю что музыка может быть такой чудесный, что с помощю музыки человек может увидеть этот день и вспоминать все что связанно с этом днем или моментом.

Задание №1.  Дополните текст глаголами ИДТИ или ХОДИТЬ с приставками В(ВО)-, ВЫ-, ПОД-, ПРО-.

Мария вышла на улицу и долго ждала. Мимо их дома проходил какой-то человек. Она подошла к нему и обратилась с просьбой. Они вместе вошли в дом. Незнакомец выслушал просьбу старика и подошел к роялю.

Задание № 2. Скажите, являются ли следующие предложения истинными или ложными.

– В один из летних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар бедной графини. ложное

– Вместе с поваром жил его сын, юноша лет восемнадцати. ложное

– Но когда заболела моя жена и доктор прописал ей разные недорогие лекарства, я не брал маленькое золотое блюдо из сервиза графини и не продавал его. ложное

– То, что вы сделали, не есть грех, и совершили вы это ради любви. истина

– Мария низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед неизвестным музыкантом. ложное