Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն. 29.11.2017. Տնային աշխատանք

  1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:

Հին ճյուղեր-գյուղատնտեսություն, ձկնորսություն, որսորդություն, մետաղաձուլություն

Նոր ճյուղեր-էլեկտրոէներգետիկան, մեքենաշինությունը, ռոբոտաշինություն, միկրոէլեկտրոտեխնիկա, տխեզերական հրթիռաշինություն, նավաշինություն

2. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:

Ես առաջնային և կարևոր եմ համարում յուրաքանչյուր արդյունաբերություն, սակայն առավել կարևոր եմ համարում այն արդյունաբերության ճյուղերը, որոնք օգնում են մարդկանց, այլ ոչ վնասում և մարկանց կյանքը հեշտացնում է:

3. Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Արդյունաբերության նախադրյալներն են երկրի զարգացվածությունը և գիտելիքը: Իմ կարծիքով դրանք ամենակարևոր նախադրյալներն են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s