Posted in Տեխնոլոգիա, Uncategorized

Ազգային տարրեր-դեկորներ. տեխնոլոգիա

Նոյեմբերի  13-18 — Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն

 

Ընթացք

Ազգային զարդեր-տարրերի պատրաստում

Միջավայրի ոճավորման գործունեություն

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s