Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն. 20.11-24.11. տնային աշխատանք

  1. Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Բնական ռեսուրսները, աշխարհագրական դիրքը, բարենպաստ պայմանները:

2.Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը
ա) գյուղատնտեսությունն է

Ռուսաստան, Գերմանիա, Կանադա, ԱՄՆ
բ) արդյունաբերությունն է

ԱՄՆ, Ճապոնիա, Իտալիա, Գերմանիա
գ) սպասարկման ոլորտն է

Ավստրիա, Դանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա

3.Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա:

Ես կարծում եմ, որ երբ սերունդը փոխվում է ըստ սերունդների փոխվում է, թե աշխարհը, թե էլեկտրոնիկան, որ օգնում է մարդուն կյանքում և, թե մարդկանց մտքերը, մարդիկ ավելի խելացի են դառնում և ունենում են նոր մտքեր, որոնք նրանց օգնում է հայտնաբերել տարբեր սաքեր, որոնք օրինակ օգնում են գյուղատնտեսության հարցում մարդում, կամ էլ արդյունաբերության: