Posted in Տնային Աշխատանք, Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկա. 14.11.2017. Տնային աշխատանք

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>, էջ 17,

3. Մեխանիկական շարժում

Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Տարբերակ 1

I. Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ մարմնի նկատմամբ անվանում ենք մեխանիկական շարժում:

Պատ.՝ 3.

II. Այն շարժումը, որի դեպքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ անվանում են հավասարաչափ շարժում:

Պատ.՝ 1.

III. Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը գտնվում է դադարի վիճակում  վագոնի և վագոնի մյուս ուղևորների նկատմամբ:

Պատ.՝ 1. և 3.

IV. Տվյալներ՝ t1=0,5ժ=30ր

t2=15ր

t3=1ր

S1=60կմ

S2=30կմ

S3=2կմ

____________

V1,V2,V3-?

Լուծում.

V1=S1/t1=60կմ/30ր=2կմ/ր

V2=S2/t2=30կմ/15ր=2կմ/ր

V3=S3/t3=2կմ/1ր=2կմ/ր

Պատ.՝ 2

 

Տարբերակ 2

I. Այն գիծը, որը մարմինը անցնում է շարժման ընթացքում, անվանում ենք անցած ճանապարհ:

Պատ.՝1.

II.Մարմնի անցած ճանապարհը կոչվում է հետագծի այն հատվածի երկարությունը, որը մարմինը անցնում է որոշակի ժամանակամիջոցներում:

Պատ.՝ 2.

III. Շարժվող գնացքի վագոնում սեղանի վրա դրված խնձորը տեղափոխվում է շոգեքարշի նկատմամբ:

Պատ.՝ 2.

IV. Երկրի շարժումը իր առանցքի շուրջը հավասարաչափ շարժում է:

Պատ.՝ 3.

 

Տարբերակ 3

I.Այն գծի երկարությունը, որը մարմինը անցնում է որոշ ժամանակամիջոցի ընթացքում,անվանում ենք հետագիծ:

Պատ.՝ 2

II. Մեխանիկական շարժումը դիրքի փոփոխությունն է, այլ մարմիններ նկատմամբ:

Պատ.՝ 2.

III. Հեծանիվը իջնում է բլրից: Կմախքի նկատմամբ շարժման մեջ են գտնվում  ոտնակները իրենց պտտման ընթացքում և շղթան ոտնակների պտտման դեպքում:

Պատ.՝ 1 և 4

IV. 0,5ժ-30կմ

15ր-20կմ

15ր-10կմ

Այս շարժումը անհավասարաչափ շարժում է:

Պատ.՝ 1.

 

Տարբերակ 4

I. 2. հավասարաչափ շարժում

II. 3.հետագիծ

III. 1. շարժվող տրակտորի թրթուրների ներքևի մասերը

IV. 2.ձեռքից ընկած գնդակի շարժումը