Posted in Գրականություն, Uncategorized

Ստեփան Զորյան. փաթեթ.

«Տխուր մարդիկ» ժողովածուից

Մայթերի վրա

Առաջադրանքներ

 • Բառային աշխատանք — զառամ, խռիվ, ճիտք, կաղապար, անախորժ, արևառ, ճռվողել, բանուկ, քրթմնջալ, կռան տակ, կարծր:

Զառամ-խիստ ծեր

Խռիվ-խճճված

Ճիտք-ճիտ

Կաղապար-նմուշ

Անախորժ-տհաճ

Արևառ-արև առած

Ճռվողել-եռգել, ծլվլալ

Բանուկ-շատ երթևեկություն

Քրթմնջալ-փնթփնթալ

Կռան տակ

Կարծր-պինդ

 • Երբև հետևե՞լ ես մուրացկանների  վարքագծին. ի՞նչ ես նկատել:

Ես հաճախ եմ տեսնում փողոցում մուրացկաններ, սակայն այդքան ուշադիր չեմ լինում, բայց նկատել եմ, որ ամեն մեկը մի կերպ փորձում է գումար հավաքել, սակայն չեմ նկատել ինչ-որ թնամություն, ինչպես այս պատմվածքում էր: Ես միշտ տեսնում եմ տարբեր մուրացկանների փողոցում, ովքեր գումար են վաստակում կամ էլ խնդրում, օրինակ՝ գումար են խնդրում, ուղղակի նստում են, կամ էլ ինչ-որ բան են անում, որի դիմաց նրանց գումար կտան: Անկեղծ ասաց ես ամեն անգամ անցնելով նրանց կողքող ինձ այնքան վատ եմ զգում, այնքան վատ, նույնիսկ վատ եմ զգում, երբ նրանց գումար եմ տալիս: Ես կարծում եմ, որ ամեն մեկը ինչ-որ գործ կարող է անել, որ և՛ օգուտ կտա, և՛ նրանց գումար կբերի:

 • Ով էր այս պատմվածքում տխուր մարդը (կամ գուցե մարդիկ):

Տխուր մարդ ասելով ես հասկանում եմ անզգամ մարդ: Ես կարծում եմ, որ հենց անզգամ էր հեղինակը, այն տղան, ով հետևում էր պատուհանից նրանց: Նա ուղղակի բան չուներ անելու, և ամբողջ օրը նրանց էր հետռևում, հետևում էր իրենց ապրումներին, սակայն ոչ մի զգացում իր մեջ չէր արթնանաում, տխրության: Օրինակ՝ ես չէի կարող առանց ինչ-որ զգացումի, անտարբեր նայել նրանց կռիվներին, կնոջ չարությանը և ծերունու ապրումներին:

«Ջերմաչափը»

Առաջադրանքներ

 • Բառային աշխատանք- միակերպ, վտիտ, եղյամ, հետզհետե, ամուրի, դիցուք, հեգնել, գավիթ, վերակացու, վրիպել, դավադիր, հարկավ, պրպտող, ավար, հանդուգն, այլայլված, խզել, ողորմելի, սեպաձև:

միակերպ-Միատեսակ, միօրինակ

վտիտ-Թուլակազմ, տկար՝ թույլ կազմվածքով

եղյամ-ցող,շաղ

հետզհետե-հաջորդաբար

ամուրի-ազապ, անամուսին

դիցուք-ենթադրենք

հեգնել-ծաղրել

գավիթ-բակ, շրջափակ

վերակացու-վերահասու

վրիպել-նշանը լավ չբռնել

դավադիր-դավաճան, մատնիչ

հարկավ-իհարկե

պրպտող-գտնող, փնտրող

ավար-թալան, կողոպուտ

հանդուգն-համարձակ, անվեհեր

այլայլված-

խզել-կտրել,հատել

ողորմելի-խեղճ, թշվառ

սեպաձև-սեպանման, բևեռաձև

 • Բացատրիր հետևյալդարձվածքների իմաստը — սուր աչք, դարձել էր միս ու արյուն, ականջի կողքով անցկացնել, երես տալ: Սուր, ականջ, երես բառերով ուրիշ դարծվածքներ գտեք՝ բացատրելով դրանց իմաստը:

Սուր աչք-ամեն ինչը նկատել, տեսնել

դարձել էր միս ու արյուն-վախենալ

ականջի կողքով անցկացնել-անտարբեության մատնել

երես տալ-սանձարձակ դարձնել

 • «Կարգ ու կանոն» ասելով՝ ի՞նչ էր հասկանում ծեր խոհարարը: Իսկ դու՞ ինչ ես պատկերացնում «կարգ ու կանոն» ասելով:

Ես կարծում եմ, որ խոհարարը կարգ ու կանոն ասելով հասկանում էր, որ կանոնները չխախտենք, աղմուկ չբարձրացնենք, մեկս մյուսիս հարգենք: Ես կարգ ու կանոն ասելով հասկանում եմ կյանքի կարգ ու կանոն, իսկ ո՞րն է կյանքի կարգն ու կանո՞ն է: Ըստ իս կյանքի կարգն ու կանոնն այն է, որ մենք մեկս մյուսիս հարգենք, չստենք, ունենանք մարդկային հատկանիշներ և չլինենք անզգամ, դա իմ կարծիքով կյանքի կարգն ու կանոնն է, բայց դրան ոչ բոլորն են հետևում, կարող եմ նաև ասել, որ ոչ ոք չի հետևում և նույնիսկ խախտում է:

 • Ով էր այս պատմվածքում տխուր մարդը (կամ գուցե մարդիկ):

Ես կարծում եմ, որ այս անգամ տխուր մարդը խոհարարն էր և գիշերօթիկները: Խոհարարը անզգամ էր, քանի որ առանց ամաչելու, առանց ինչ-որ զգացումի ստում էր տեսուչին և երեխաների վրա խոսակցություն բերում և նույնիսկ դրանից հետո նա ինչ-որ բան չէր զգում իր մեջ այլ հանգիստ ապրում էր: Գիշերօթիկները ոնւյնպես կարծում եմ անզգամ էին, քանի որ վերջում պարզապես հետևում էին, թե ինչպես է իրենց խոհարարը, ով սիրում էր, որ իրենց դպրոցում կարգ ու կանոն լինի, առանց պատճառի, ավելի ճիշտ անհիմն պատճառով հեռանում դպրոցից, սակայն արցունքներով և նա նունիսկ գնալուց մտածում էր այդ դպրոցի կարգ ու կանոնի մասին:

Ձմռան գիշեր

Առաջադրանքներ

 • Բառային աշխատանք -հատ-ընդհատ, տնքալ, անդիմադրելի, խռնվել, ճրրալ, երերալ, խաղացկուն, դժկամ, հերու, տայաղ տալ, արխ, թոնթորալ:

Տնքալ-հառաչել

Անդիմադրելի-անդիմադարձ

խռնվել-վխտալ, կուտակվել

ճրրալ-տնքալ

երերալ-տատանվել

խաղացկուն-խաղացող

դժկամ-դժգոհ

հերու-անցյալ տարի

արխ-առու

թոնթորալ-դժգոհել

 • Ի՞նչ կարող ես ասել վերնագրի մասին.ինչպե՞ս է այն լրացնում հեղինակի ասելիքը:

Ես կարծում եմ, որ վերնագիրը, դրսում տիրող հանդարտությունը, խաղաղությունը ընդհանրապես չէին համընկնում հերոսի հետ: Հերոսը աշխարհի դարդը, հոգսը վերցրել էր իր վրա և իր թանկ ժամանակը վատնում էր ուրիշի մասին մտածելով, ուրիշի հոգսերը իր վրա վերցնելով և նույնիսկ իր հոգսերը չէր տեսնում, այլ միայն ուրիշինը: Նա կարծում էր, որ նա հեռատես է, բայց այդ հեռատեսությունից վերածվել էր վատատեսության: Երբ ձյան խաղաղությունը, դրսում տիրող հանդարտությունը նրա վրա չէր ազդում, նա միևնույն է մտածմունքներով էր խորացած, և բոլորի հոգսը իրեն էր վերցրել:

 • Ինչու է պատմվածքի հերոսին հեղինակը համարում «տխուր» մարդ:

Այս պատմվածքի մարդը կարծում եմ, որ իրոք շատ տխուր էր: Նա ամբողջ աշխարհի բեռը վերցնում էր իր վրա, մտածում էր բոլորի հոգսերի, դժվարությունների մասին, բայց իր դժվարությունների մասին չէր մտածում: Աշխարհի բեռը վերցրել էր իր ուսերին և ապրում էր: Ոչ միայն նա էր տխուր, այլ նաև իր կյանքն էր տխուր դարձել, որովհետև նա իր կյանքը լիքարժեք չէր վայելում:

Կարդալ Անտոն Չեխովի «Հաստլիկն ու նիհարը» պատմվածքը, զուգահեռներ անցկացնել Ստ. Զորյանի պատմվածքների հերոսների հետ:

Վերլուծություն-համեմատում…

Այս պատմվածքի հերոսներից մեկը մարդկանց դատում էր գումարով, լավ աշխատանքով, տներով և այլն: Ես կարծում եմ, որ այդպիսի մարդիկ չգիտեն մարդկանց որակը, չգիտեն, թե ով է իսկական մարդ, իսկ ով կեղծ: Ս. Զորյանի պատմվածքներից ես դուրս բերեցի երեք կերպար, որոնք ունեին երեք տարբեր որակական հատկանիշներ: Առաջին՝կինը,ով անզգամ էր և մարդկանց նույնպես դատում էր ունեցվածքով: Ջերմաչափը,ով սիրում էր կարգ ու կանոն և վերջապես Հակոբը, ով բոլորի դարդերը և ցավերը վերցրել էր իր վրա և միայն խոսում էր, չէր գործում: Այս պատմվածքի հերոսին՝Նիհարին նման էր ՙՙՄայթերի վրա՚՚պատմվածքի կինը, ով ազնգամ էր և մարդկանց դատում էր միայն գումարով: Ես կարծում եմ, որ մարդ այդպիսին պետք է չլինի, որովհետև նա չի գտնի իսկական ընկերոջ, քանի որ բոլորին կդատի գումարով:

 

«Ցանկապատը» ժողովածուից

Ցանկապատը

Առաջադրանքներ.

 • Բառային աշխատանք — շևակալել, անձնապաստան, ճգնել, փթթել, պճնած, մացառ, աղշպանք, արևկա, վետվետել, արեգընդդեմ, չուխա, մաճ, կանթել, չափար, մույկ, ժամհար, գզիր, վեգ, քոթուկ:

շևակալել-շիվակալել

անձնապաստան-ինքնահավան

ճգնել-ջանալ,աշխատել

փթթել-ծլել, ծաղկել

պճնել-զարդարել, զուգել

մացառ-մացառուտ, թուփ

աղշպանք-բանգ

արևկա-արևի տակ գտնվող

վետվետել-թեթևակիորեն ծփալ՝ ալիքավորվել, թեթև՝ աննկատելի ալիքներով ծփալ

արեգընդդեմ-արեգակնահայաց

չուխա-ասվեղեն

մաճ-գուճան

կանթել-հենել

չափար-ցանկապատ

մույկ-ոտնանման

ժամհար-ժամահար

գզիր-կատարածու

վեգ-կոճ

քոթուկ-կոճղ

 • Բնութագրիր Մինասին և Թևոսին:

Թևոսը համբերատար էր, հանգիստ, շուտ չէր գրգռվում: Կարծում եմ, որ Թևոսը այս պատմվածքում այդքան էլ մարտական տրամադրված չէր, ճիշտ էր նա ցանկանում էր, որ լինի արդարություն, բայց Մինասն ավելի շատ էր մտածում դրա մասին:

Մինասը շատ կռվարար էր, ես կարծում եմ, որ նա վերջում սխալ վարվեց, որ քանդեց ցանկապատը, քանի որ նա դա արեց մտածելով, որ դա կմնա Թևոսին և Թևոսն իրեն կծաղրի, բայց ես վստահ եմ, որ ոչ մի այդպիսի բան չէր լինի, և Թևոսը չէր ծաղրի Մինասին, եթե նույնիսկ մնար:

 • Ցանկապատը ի՞նչ կարևոր դեր խաղաց այս պատմվածքում:

Ցանկապատի դերը կարծում եմ այն էր, որ նա տարիներ շարունակ հետևում էր նրանց կռրվներին և վերջում նա քանդվեց: Կարծում եմ այստեղ հարցը ցանկապատը չէր, հարցն այն էր, որ նրանք միմյանց չէին զիջում և կռվում էին ցանկապատի համար, իսկ ցանկապատը լուռ հետևում էր:

Posted in English, Uncategorized

Homework. 13.11-17.11

Lesson 1

Amazing facts or  just lies! (page 57)

Grammar/superlative adjecitives

Hometask:ex.8/d,page 57

8. d) 1. Many people say that Hungarian is one of the most difficult languages.

2. When Sarah won  $1000, she was the happiest gril in the world.

3. The internet was one of the most important inventions of the 1960s.

4. Vatican city is the smallest country in the world.

5. When my garndmother died, it one badder times in my live.

6. The Amazon is the longest river in the world.

 

Lesson 2

Teen Talk/page 58/to read and discuss

Hometask:ex.9/e,f,page 59

9. e) 1. Gates – f

2. Hang around – a

3. Invent – c

4. Decades – b

5. Expression – d

6. Complain – e

f) 1. Decades ago, many of the words we use now didn’t exist.

2. When I was a child, I loved invent new words.

3. Some of my friends hang around for hours after school.

4. What does this expression mean?

5. She complain to her maths teacher that had too much homework.

6. Meet me at the park gates.

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Проект » Моя школа, мой класс и я»

Сделать 3 фотографии : себя, своего класса ( одноклассников) и какого-нибудь уголка школы. Около каждой фотографии написать соответственно о себе, о свом классе ( какой он и т.д), о школе в целом или конкретном уголке, который изображен на фото.

20171114_092839 (1)Это наш коллектив. Мы 4 девочки, и почти все проекты и разные вещи делаем вместе. Мы вместе играем Волейбол, вместе любям посодить разные цветы и растение.

20171114_100241Это я. Меня зовут Светлана. Я очень люблю из предметтов математику, армянский и русский язык.Я очень люблю играть волейбол с моими друзьями, люблю играть на гитаре, посадить разные растение и следить за ними. 

20171113_111845.jpg     20171113_112218Я в нашей школе больше всего люблю лабораторию, где мы делаем разные эксперименты. Например. Мы сделали классную работу и чистили пищевую соль. Вот и что получилась.

20171113_114059

“ Хорошо ли быть родителем себастаци?”

-Мама, хорошо ли быть родителем себастаци?

-Да конечно, потому что в школе вас многому учат.учат быть самостоятельными. Вы много путешествуйте, и это мне очень нравиться, потому что вы узнаете Армению и уголки Армении. И у каждый Сбеастаци есть талант, который Сбеастаци самому находит в школе.

 

Каким я вижу будущее своей школы.

Я думаю, что в будущем моя школа будет более хорошей. Думаю, в нашей школе будут учиться многие хорошие и талантливые дети. Наша школа им даст хороший ум. Наша школа им  поможет, чтобы они были очень самостоятельными. В нашей школе через годы уже дети могут изучать очень разные, хорошие вещи, которое им понадобятся в будущем. Я хочу и желаю, чтобы моя школа была бы всегда такая хорошая и особенная. 

 “ Что для меня быть себастаци?”

Для меня быть Себастаци это очень ответственное дело. Быть Сбеастаци это не легко, для этого нужна быть ответственным и самое главное трудолюбивый. Если ты не трудолюбивый это значит, что ты не настоящий Себастаци.

 Дни себастаци оканчиваются традиционно харисой. Придумала несколько загадок про харису.

Готовим с перловкой едим с солением.

Один раз в год мы готовим это, и при окончании дней Себастаци. кушаем это.

Posted in Uncategorized

Մխիթար Սեբաստացու օրեր…

Ընթերցանության ընթացքում առանձնացնում ենք (պրեզենտացիայի ձևով).

 1. Վայրեր, տեղանուններ, որտեղ եղել է Մ.Սեբաստացին
 2. Մ.Սեբաստացուն բնորոշ որակներ, հատկանիշներ
 3. Գործունեության ճյուղեր, որոնք ծավալել է Մ.Սեբաստացին

This slideshow requires JavaScript.

 • Թարգմանական նյութեր — 12345

 

 • Անուններ — ինչ կապ ունեն այս անունները Մ.Սեբաստացու և Մխիթարյանների հետ:

Հայր Պզտիկյան

Արշակ Չոպանյան

Րաֆֆի

Թոմաս Մուր

Ջորջ Բայրոն

Նապոլեոն Բոնապարտ