Posted in Տնային աշխատանք, Uncategorized

Քիմիա. 11.11. տնային աշխատանք

Հարցեր և վարժություններ

  1. Ո՞րնյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ակավճի ու ջրի, բսպիրտի և ջրի (օղի)գյուղի և ջրիդյուղի և բենզինի:

  1. Լրացրե՛քբաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերըորոնք ունեն հաստատուն

բաղադրությունբնորոշ կառուցվածքուստի և օժտված են խիստ որոշակի

հատկություններով»:

  1. Ո՞րխառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ասպիրտ և ջուր

բկավիճ և ջուր

գկերակրի աղ և ջուր

դբենզին

  1. Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետԱռաջարկե՛ք եղանակորի միջոցով հնարավոր է այդ խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Խառնուրդի վրա կլցնենք ջուրը, որի ժամանակ ավազտ կմնա ներքևում, իսկ փայտի թեփը վերևում:

  1. Գեղամալճի ջուրը թափանցիկ էբայց լուծված աղեր է պարունակումԻ՞նչ եղանակ

կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:

Դա կարող ենք անել թորումի օգնությամբ, երբ ջուրը եռացնենք աղերը կմնան ներքևում և արդեն տեսանելի կլինեն:

  1. Դեբեդ գետի ջուրը հաճախ պղտոր էՊատճառը ջրի մեջ կախվածկավի մասնիկներն ենԻ՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր ստանալու համար:

Այն կանենք կրկին թորումի օգնությամբ: Վերցնում ենք ծագար և ֆիլտրից թուղթը ամրացնում ենք ծագարին, երբ ջուրը լցնենք կավի մասնիկները կմնան վերևում, իսկ ջուրը կթափվի անոթի կամ բաժակի մեջ:

  1. Հայրիկը պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրաՕգնե՛ք հայրիկին բաժանել այդ խառնուրդը:

Բենզինի և ջրի խառնուրդը անհամասեռ խառնուրդ է, հետևաբար բենզինը չի լուծվում ջրում և մնում է ջրի մակերեսին, իսկ այդ դեպքում բենզինը տեսանելինի կլինի և այն հեշտ կարող ենք բաժանել խառնուրդը: