Posted in Ստեղծագործական աշխատանքներ, մտքերի աշխարհ, Uncategorized

Կյանքն առանց աչքերի…

հարցակաաաԿյանքն առանց աչքերի…Մենք բոլորս կարծում ենք, թե կյանքում բոլորն են տեսնում, սակայն ինքներս էլ չենք պատկերացնում, որ մարդիկ կան, ովքեր չեն տեսնում այս աշխարհը: Ես պատկերացնում եմ, թե ինչքան դժվար է չտեսնել շուրջը, այն աշխարհը, որտեղ ապրում ես, ընկերներիդ, ծնողներիդ: Միգուցէ ես եմ այդպես մտածում, միգուցէ նրանց համար հեշտ է և նրանք սովորել են, սակայն կան նաև մարդիկ, ովքեր ունեցել են տեսողություն և հետո կորցրել: Նրանց համար ավելի դժվար է, քանի որ նրանք տեսնում են շուրջը մեկ էլ մի ակնթարթ և վերջ, չեն տեսնում ոչ մի բան: Իհարկե աշխարհի մեծ մասը չի տեսնում, սակայն զգում է: Բոլորս էլ ունենք զգացողություն և եթե չենք տեսնում ապա զգում ենք: Զգում ենք, թե ինչ հաճույք է պատճառում անձրևը, լուսաբացը նրանք այդ ամենը չեն տեսնում, սակայն զգում են, ունենում եմ զգացողություններ: Կան մարդիկ, որ զգացմունք չունեն, իհարկե ես այդպես չեմ մտածում, յուրաքանչյուրս էլ ունենք պարզապես ան վախենում է արթնանալ: Զգացմունք, մի՛ վախեցիր, արթնացիր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s